Библиотека

Началото на библиотеката е поставено през 1907 г., когато е учредено Археологическо дружество "Августа Траяна". Още в първите отчети на дружеството през 1911-1915 г., в раздел "Библиотека", се отчита броя на закупените книги – 35 и ценните дарения на Атанас А. Макаков, чешки възпитаник (200 броя) и на Атанас Илиев (400 броя). В началото на 20-те год. на ХХ век книжният фонд нараства до 1180 тома, а в края на 2011 г. достига 11518 тома. В периода от 1987 г. до 1996 г. библиотеката има щатен библиотекар - Елена Фратева. През останалото време за библиотечния фонд отговарят екскурзоводи: до 1987 г. – Стойка Кайракова, след 1996 г. – Елена Георгиева.

От 2007 г. библиотеката има самостоятелно книгохранилище и малка читалня. Тя е научна и специализирана по профила на музея. Съхранява литература по археология, история, етнография, нумизматика, изкуство и музейно дело.

научна библиотека

Библиотечният фонд се формира чрез закупуване на нова литература, дарения и книгообмен. През 2007 и 2008 г. музейната библиотека участва в Програмата "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност" на Министерството на културата с 3 проекта на обща стойност 6000 лв. Тази инициатива обогатява фондовете с новоизлязла литература. Благодарение на щедростта на автори и спомоществователи на музея, се увеличават постъпленията в библиотеката.

Особено ценна е литературата, която постъпва чрез книгообмен. Музеят поддържа връзки със сродни музеи, университети и институти в България и чужбина (Англия, Германия, Италия, Македония, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Франция, Унгария, Чехия и др). Освен научни монографии, се получават и периодични издания като:

  • Kölner jahrbuch – периодично издание за археологическите проучвания на Римо- Германския музей в Кьолн,
  • Materialy Archeologiczne Nowej Huty и Biblioteka museum archeologicznego w Krakowie на археологическия музей в Краков, Полша;
  • Historica Carpatica – издание на музея в Кошице, Словакия;
  • Oxoniensia и The antiquares journal на Ашмолския музей в Оксфорд, Англия, където е експонирано съкровището от Дълбошката гробница;
  • Communicationes archaeologicae Hungariae и Folia на музея в Будапеща, Унгария;
  • Acta mvsei napocensis на Cluj-Napoca, Румъния и Archeologia Moldovei на Института по археология към Румънската академия на науките от
    филиала в Яш;
  • Краеведческие записки на Самарския областен музей, Русия;

Основната мисия на библиотеката е да набавя и съхранява информация, която е в основата на научноизследователската дейност на музейните специалисти, затова книги за дома не се заемат.

 

За да видите новите постъпления в библиотеката на РИМ - Стара Загора, натиснете тук.

 

В процес на изработване е електронен каталог.

 

 

постоянна експонация

Началото на музейното дело в Стара Загора е...
Изложбата представя над 600 експоната от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!