Експонати

В епохата на Възраждането, и особено през XIX век, в българските земи златарството процъфтява. Майсторите смесват различни елементи, съчетават ги в своеобразни композиции и се ражда оригинално народно изкуство.
Мраморната статуя е открита случайно през 1978 г., при изкопни дейности за канал в очертанията на античния град, северно от централната улица декуманус максимус. За съжаление значителни части от скулптурата липсват: отчупени са главата на Орфей и по-голямата част от фигурално украсената рамка.
В архива на дружество „Августа Траяна“, съхраняван в РИМ-Стара Загора, е запазена Почетна книга на дарителите от Стара Загора за този фонд. Тя ни дава информация за старозагорци - лекари, адвокати, търговци, фабриканти и учители, отделили от средствата си за опазване на старините в България.
Първата българска авиокомпания ТАБСО (Транспортно-авиационно българо-съветско общество), предшественик на БГА „Балкан“, започва да функционира през май 1949 г.
Създателят на „Берданите“ е американският конструктор Хайрам Бердан. Получава инженерно образование. През 1869 г. Хайрам Бердан предлага на Русия модела на бъдещата „ Бердана “...
Оловният печат (моливдовул) на Йоан Аксух е открит при археологически разкопки през 2006 г. в централната градска част на Стара Загора, която влиза в защитения резерват Августа Траяна-Берое...
Медният сахан от старозагорското с. Диня, част от експозицията на РИМ-Стара Загора, е от типа на широкополите, но е особено ценен с надписа си. В част от него се разчита името Мавродин (вер. на майстора) и годината 1693.
Изработен е чрез отливане от медна сплав. Запазена е лицевата му половина заедно с халка от долния шарнир. Кръстът е с право водоравно рамо, украсено в краищата с прави, начупени линии и къси водоравни. Част от отвесното рамо с горното ухо на шарнира е счупена.

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!