Експонати

„Календар или месецослов вечний“ е първият печатен български календар от епохата на Възраждането. Издаден е от даскал Цвятко Панагюрец. Интересна е информацията за него, която ни е оставил съставителят...
Монетата е сечена по времето на император Каракала, представен на аверса. Изображението на Речен бог в подножието на хълм с крепост с три кули е характерно само за монетите на Августа Траяна.
Върху едната лицева страна на амулета-хамайлия, който е от втората половина на ХIХ век и е част от експозицята на РИМ-Стара Загора, е изобразен иконографският сюжет св. Георги убива ламята. Цялата композиция от фигури е представена в движение.
С неизвестно местонамиране е съхранявания и експониран в РИМ – Стара Загора калъп за отливане на накити от XII-XIV в. Той е бил двусъставен, от който до нас е достигнала само едната част. Тя е с подковообразна форма, отчупена в единия край.
Парадните офицерски пагони (еполети), украсени с ширити и златни ресни, са принадлежали на полковник Васил Сейреков. Дарени са на музея от дъщеря му Мария Дрянкова.
Изработен е от много добре пречистена глина, като по външната му повърхност е нанесен оранжево-кафяв лак. Представлява съд във формата на висока обувка за десен крак. В горния край е оформено тясно устие и две дръжки.
При тези сребърни пафти е използван ажурен филигран, което предава изящния им вид. Към външната страна на кръглите пластини е прикачен триъгълен език, но най-впечатляваща е централната шестоъгълна фигура с розета в средата съчетана с гранулация и по-малки розети.
Това е най-голямата открита до сега човешка фигура в Югоизточна Европа. Моделирани са две женски човешки тела. На едното чрез врязани линии е представен половия триъгълник, а на другото с малки пъпковидни издатини са представени гърдите. Съдът е украсен със спирали, ромбове и други геометрични мотиви, между които има снопчета линии с графит.

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!