Експонат на седмицата от рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“.

 

 

БРОНЗОВ МОДЕЛ-МАТРИЦА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКАТА СЦЕНА „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”

 

XI–XII в. е време, когато навлизат нови тенденции в българското изкуство и се утвърждава християнската тематика.

 

Повечето предмети на художествения метал в този период  носят изображения на персонажи от християнския пантеон. Това се потвърждава и от средствата за тяхното производство, част от които са и матриците. Сред тях преобладават тези с Христос и Богородица, с изображения на архангели и светци-воини. С помощта на матриците се получавали тънки метални релефни изображения, използвани за изработването на апликации и медальони или за инкрустиране на процесийни кръстове, икони, книги, ампули и реликварии. Работният процес се състои в поставянето на тънък метален лист върху матрицата, последван от оловна подложка. Използват се листи с  дебелина десети от милиметъра. Върху последната се нанасят равномерни удари с дървен чук или се упражнява натиск с ръчна преса. Работната, орнаментирана страна трябва  да е изпъкнала, а обратната, поставяна върху масата на ювелира – плоска. Нейният рисунък  се изработва внимателно и прецизно, което не винаги е възможно при индивидуалното изчукване на всеки един предмет и прилагането на техниката на коването.

 

Водещо място сред намерените в България бронзови матрици, върху които са изобразени персонажи и сцени от християнския пантеон заема откритата при спасителни разкопки в североизточния ъгъл на крепостната стена на Стара Загора през 1984 г.  матрица със сцената  Благовещение, определена като византийско столично произведение от края на XII – началото на XIII в.

 

Тя има правоъгълна форма без следи от допълнителна обработка на ръбовете. Върху лицевата страна на матрицата е представена евангелската сцена Благовещение. Архангел Гавраил е в профил и с вдигната за благослов ръка. Пред него е Богородица, предяща на фона на голям храм. Позата на Божи ята майка е отглас на античните традиции – с облекчен десен крак, с перфектно изваяни  гънки на хитона и подчертаване на тялото. Движението се чувства в цялата композиция. Гавраил е посланик и в Стария и в Новия Завет – носител на радостно благовестие, ангел – Откровение на Божията воля. В Назарет той донася благата вест за това, че Бог е избрал Мария в качеството на Майка на Божия Син Иисус Христос (Лк. 1, 26–45). Сюжетът е претворен в много произведения на византийското изкуство, които се  превръщат в модели и в най-добрите образци на иконографията.

 

Бронзовия модел-матрица с изображение на евангелската сцена Благовещение от Стара Загора, е едно от най-добрите произведения на византийската торевтика, намерени по нашите земи от този период.

 

Пламена Бакалова

отдел "Средновековна археология", РИМ-Стара Загора

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!