СЪКРОВИЩЕ ОТ ЗЛАТНИ ВИЗАНТИЙСКИ МОНЕТИ, XII в.

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“.

 

 

СЪКРОВИЩЕ ОТ ЗЛАТНИ ВИЗАНТИЙСКИ МОНЕТИ, XII в.

 

 

Съкровището е открито през 1955 г. в местността Камъка, намираща се на около 3 км североизточно от с. Съединение, Чирпанско. В музея в Стара Загора са постъпили 8 златни монети (хиперперони), от които шест на Алексий I Комнин и две на Йоан II Комнин, както и 21 билонови скифати (медни със сребърно покритие) като една е  на Алексий I Комнин и 20 на Йоан II Комнин. Всички златни монети са с проба 23 карата и са сечени в Константинопол след паричната реформа на Алексий I Комнин през 1092 г., която има за цел да стабилизира икономиката на империята. Шесте златни монети на Алексий I Комнин са сечени в периода 1092-1118 г., а тези на Йоан II Комнин са от периода 1118-1143 г. 

 

Върху аверсите на монетите е представен императорът в цял ръст с  владетелските знаци корона, скиптър и кълбо с кръст. На някои от реверсите е изобразен Христос благославящ, седящ на трон, а на други Богородица коронясваща императора.

 

Укриването на съкровището от с. Съединение може да е свързано със заплахата за местното население, породена от преминаването на Втория и Третия кръстоносни походи през Тракия. През 1147 г. спокойствието на Балканите е нарушено от кръстоносци, предвождани от германския крал Конрад ІІI и френския крал Луи VІІ, които минават по нашите земи от Белград за Константинопол на път за светите места. В края на 1189 г., след като разрушават Филипопол, част от кръстоносците на германския император Фридрих I Барбароса, участници в Третия кръстоносен поход, се отправят към „много богатия град Верой” (Берое), който овладяват и зимуват в него, а след напускането го запалват. За осигуряване на изхранването те предприемат експедиции в различни посоки, съпроводени със стълкновения с местното население. В този период са плячкосвани и земите между Филипопол и Берое/Боруй, което принуждава местното население да укрива ценностите си.

 

Съкровището от осем златни византийски монети от с. Съединение може да се види в постоянната експозиция на Регионален исторически музей-Стара Загора, раздел Средновековие.

 

д-р Мариана Минкова, главен уредник,

завеждащ отдел „Нумизматика” в РИМ-Стара Загора

 

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!