ЗАКРИТА!Изложба "50 ГОДИНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В МЕСТНОСТТА ЧАТАЛКА"

На 18 май/ събота/ 2019 г. в "Европейската нощ на музеите" на IV експозиционно ниво в РИМ-Стара Загора бе открита веществена изложба: "50 години от археологическите проучвания в местността Чаталка".

            Изложбата представя резултатите от археологическите разкопки в м. Чаталка, които са проведени в периода 1963-1968 г., във връзка с изграждането на язовир. Теренът е разположен на 18 км западно от гр. Стара Загора и обхваща площ от около 1 кв.км. В него са включени части от землищата на селата Яворово, Могилово и Елхово.

Изследванията са проведени под ръководството на Димитър Николов, Христо Буюклиев и Минчо Димитров.

            Проучени са: праисторическо селище, съществувало от началото на енеолита до края на ранножелязната епоха; римска вила от няколко комплекса, датирани от I век до края на 70-те години на IV век; некропол от 20 надгробни могили и укрепено селище с некропол от периода VI-XIV век. Открити са и следи от обитаване от елинистическия период. Това прави археологическите проучвания в региона изключително важни в научно отношение, проследявайки живота на това място в продължение на хилядолетия.

           

Изложбата може да бъде разгледана до м. Септември 2019 г.

 

ЗАКРИТА!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Ще се провеждат в периода 15 юли - 15 август ...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!