Закрита ! Нумизматичен салон 2013

ЗАКРИТА !

 

Нумизматичен салон 2013

 

    Изложбата представя част от монетите, придобити след провеждане на археологически разкопки от РИМ - Стара Загора на територията на резервата „Августа Траяна-Верея-Стара Загора” през 2011 -2013 г. В резултат на проучванията са открити 910 монети на площ от 900 кв м. Изследваните монети дават ценна информация за паричното обръщение на територията на Стара Загора през античността и средновековието. Преобладават централно римските монетни емисии. По-редки са провинциално римските монети на Августа Траяна, Филипопол и Деултум. Монетите потвърждават наличието на парично обръщение в периода от началото на II в. до първото десетилетие на VII в. и липсата на монетна циркулация за периода след 610 г. до средата на X в., което се обяснява с натуралния характер на стопанството.
Представени са интересни монети от дарения и други източници. Сред тях са и няколко фалшиви антични монети.
Изложбата е организирана от уредника в отдел Нумизматика на РИМ-Стара Загора д-р Мариана Минкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 24.05.2020 г. /неделя/ по повод Деня на...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!