Изложба "Спомени за бащината къща"

Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя новите постъпления в Регионален исторически музей – Стара Загора, придобити през последните 7-8 години. Те са групирани на няколко тематични къта: градски бит, селски бит, бита на ромите, детство и ученически години, войни за национално обединение, документи от личния архив на Сава Казмуков – кмет на Стара Загора и общественик.

Специално място в експозицията е отделено на дейността на Михаил Кузнецов, който повече от 30 години изработва печати и щемпели. Интерес представлява и орденът „За гражданска заслуга“, връчен през 2014 г. на наследниците на Димитър Влайчев, борец за граждански права.

Изложбата бе открита в „Европейска нощ на музеите“ на 14 май 2022 г. в чест на 115-та годишнина на Старозагорския исторически музей.

 

 

 

 

постоянна експонация

На 07.12. /сряда/ от 17:30 ч. се открива...
Любителите на изкуството имат възможност да се...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!