Изложби

Изложбата представя монети, употребявани от местното население през различните периоди от съществуването на Стара Загора, като се започне от времето...
Изложбата включва най-представителните находки, открити при обновяването на ВиК инфраструктура в града. Сред тях са: бронзова „пиксида“ (антична...
Изложбата представя моменти от историята на съвременната българска артилерия, основите на която се поставят в битките на Балканската война (1912–1913...
На 30 юни 2023 г., с изложба в Архитектурен комплекс "Музей на религиите", бе открито Пето национално биенале "Мозайката днес",...
Изложбата представя везани композиции с мотиви от българската народна везбена орнаментика и от нидерландското народно везмо мерклап.

постоянна експонация

Децата ще изработят и украсят традиционни дрянови...
Изложбата представя монети, употребявани от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!