Книги

Култура на севернокарнобатските села- традиции и съвременност
Варна, 2008 г. Доклади от проведената в Карнобат на 25 и 26 април 2007 г. национална научна конференция. Сборникът е посветен на паметта на проф. д-р Делчо Тодоров. Издателство „Зограф” Страници: 255, меки корици
Цена: 16.00 лв.
Култура и политика на Първото българско царство в Североизточна Тракия
Димчо Момчилов, 2007 г. Монографията представя района на Североизточна Тракия през периода на Първото българско царство VII - X в., с акцент началото на VIII и особено IX- X в., на базата на наличните старобългарски паметници на материалната култура. Книгоиздателство ЗОГРАФ, Страници: 240, меки корици
Цена: Не е в...
По-дългия път... живот с другите
Евгения И. Иванова, Велчо Кръстев, 2006 г. История, етносоциално структура, бит и култура на циганите от Старозагорски регион. Засегнат е въпросът за техния произход, заселването им в околността на Стара Загора и отношенията им с местното население с акцент върху ромската етнография. Страници: 296, мека корица
Цена: 10.00 лв.
Известия на Старозагорския исторически музей, том ІІI
Стара Загора, 2008 г. Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм. Сборник от доклади от национална конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината на РИМ - Стара Загора, (3-4.10.2007 г.) Страници: 487, мека корица
Цена: 10.00 лв.
Хронологическо описание на по- важните и забележителни събития в град Стара Загора в...
Хаджи Господин Славов, Стара Загора, 2008 г. Читателят ще има възможността да се запознае с мемоарите на видния старозагорски общественик хаджи Господин Славов, в които той описва историята на родния си град. ИК „КОТА”, Страници: 291, меки корици
Цена: 10.00 лв.

постоянна експонация

В него са включени 31 научни разработки,...
Горгоната Медуза, символ на монетите на Парион, е...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!