Мемориален комплекс «Бранителите на Стара Загора»

 На Чадър могила (днес парк "Българско опълчение") се извисява монумент, висок 50 метра, който талантливо пресътворява Самарското знаме. Дело е на скулпторите Крум Дамянов и Божидар Козарев, на архитектите Богомил Давидков и Благовест Вълков, на инж. - конструктора Антон Малеев. Строителната бригада на Генади Милованов превръща в реалност мечтата на старозагорци да издигнат възпоменателен знак за героичните и трагични събития, сполетели града по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г).

Паметникът е с оригинално пластично решение. Три мощни колони носят конструкцията на развятото знаме, в чиито основи е положена костницата. Тя ще напомня винаги кървавия епилог на паметното сражение от 19/31 юли 1877 г.Върху саркофага са изписани думите на поета М. Берберов "Стара Загора, Стара Загора, жив град с темели в кости забити..."

На вечна стража пред знамето стоят фигурите на шестима опълченци и руски офицер. Те символизират непреодолимата преграда, която възпира неприятелските Сюлейманови орди при спасяване на знамето и шестте опълченски дружини, от които се ражда бъдещата българска армия.

Конструкцията на вечния огън е отлята във формата на щикове като алегория за преклонението пред подвига на онези, отдали живота си за свободата.

Мемориалните стени разказват за пътя на Самарското знаме от момента на връчването му в Плоещ на 6/18 май 1877 г. до героичната и епична битка при защитата на Стара Загора на 19/31 юли 1877 г.

Цялостното композиционно решение е с ясно разграничени две зони:

• Монументалното стълбище със сто стъпала, напомня факта, че паметникът е издигнат един век след героичните и трагични събития.

• Трите последователни тераси свързват отделните композиционни части от комплекса в едно цяло като мост между миналото, настоящето и бъдещето.

Мемориалният комплекс е открит тържествено на 30 юли 1977 г.

 

 

 

Работно време:

денонощен достъп до обекта за посещение

Мемориален комплекс «Бранителите на Стара Загора»
Мемориален комплекс «Бранителите на Стара Загора»

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!