Археологически обект южно от магазин "Жабките"

     Във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на полуподземни гаражи на ул. „Хаджи Димитър Асенов“№ 136 (южно от магазин „Жабките“) се проведоха спасителни археологически проучвания от 17.09.2011 г. до 21.12.2011 г.  под научното ръководство на Димитър Янков – археолог в РИМ – Стара Загора. От общата площ на обекта 1500 м2 са проучени 450 м2.

     При тези проучвания са  разкрити останки от двете крепостни стени на античния и средновековен град, три сгради от античната епоха, три жилища от ранновизантийската епоха и четири средновековни жилища.

    Инвеститорът на обекта отказва да продължи финансирането и  археологическите проучвания са прекратени. Обектът е ограден с метална ограда. Недобросъвестни граждани са нахвърляли автомобилни гуми и други отпадъци в границите на археологическия паметник.

   През 2018 г. Община Стара Загора предприе действие за съхраняване на археологическия паметник. Спазени са всички законови изисквания, като е възложено изработването на проект на проф. Валентин Тодоров за консервация на археологическите структури чрез засипване и тяхното съхраняване под земята.

   Проектът е съгласуван и одобрен от Националния институт за недвижимото културно наследство.

  В началото на 2019 г. започна почистването на обекта под наблюдението на археолог и реставратор от РИМ – Стара Загора. След завършването на тези дейности теренът ще бъде превърнат в обществен паркинг.

 

     Теренът по време на археологическите проучвания:

 

 

 

постоянна експонация

На 16 и 17 октомври 2019 г. в СУ „Св. Климент...
На 27 септември /петък/ 2019 г. в "Нощ на...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!