Българинът уважава и почита виното наравно с хляба

  В годишния календар на древните българи вторият месец от годината е определен за борба с мишките и къщата трябва да се стегне отвътре. Името му, произлизащо от латинското „фебруариус“, означава „месец на пречистването“. А народното му наименование е Сечко или Малък Сечко и прастар обичай изисква през този месец не само да се сече, а и да се засажда. Според традицията всяко момче и момиче трябва да засади най-малко пет овощни дръвчета или лози. Овощарите и лозарите приемат името на месеца като покана за работа. В по-топлите райони на страната може да започне зарязването на лозята.

  В народния календар първия ден от месеца е денят на св. Трифон, наричан още Трифон Зарезан, Трифон Чипия, Трифон Пияницата. Светията е патрон не само на лозарите, а и на градинарите, кръчмарите, соколарите. Първообразът на празника може да се търси в тракийските обреди и обичаи, в пролетните Дионисиеви тържества.

  Денят на св. Трифон, който е на прехода от зимата към пролетта, е свързан с първия стопански процес в годишния трудов цикъл на обработката на лозата – зарязването й. Празнува се само от мъже и е насочен към умилостивяване на светията и измолване на плодородие за лозята.

  От най-стари времена лозата и виното са символ на младост, плодородие и вечен живот. Българинът уважава и почита виното наравно с хляба. Пие се предимно вечер, когато то сгрява и отпуска душата. Това става с яденето и твърде често в миналото е било единствената добавка към храната. Доаенът в изследването на традиционната българска култура Димитър Маринов нарича „троица“ на българското хранене хляба, солта и виното.

  Виното е и празник. Няма веселба без вино. Отпиват младоженците, преди да влязат в къщи, за да живеят в мир, любов и сговор. Отпива и бременната жена, преди да започне раждането, за да роди по лесно. Дете, запоено с червено вино, е здраво и жизнено. Гробът се прелива с вода и вино, за да се умилостиви земята и да прибере положеното в нея тяло.

  Единствено хлябът и виното не се употребяват при магии, защото с тях магия не хваща, те са истински божествени неща. Виното е кръвта на Бога, с него се причестяваме и издигаме до божественото. В традицията човек трябва първо да се прекръсти и чак след това да отпие от виното.

 

доц. д-р Евгения И.Иванова – етнограф в РИМ – Стара Загора

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 18 май /вторник/ 2021 г. от 17:30 ч. на IV...
Кадрите са заснети преди повече от 100 години от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!