Годишно отчетно събрание на РИМ – Стара Загора за 2019г.

Днес на 17.02.2020 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала 33 на РИМ – Стара Загора се проведе годишно отчетно събрание за 2019 г.

Отчете се дейността на музейния екип за изминалата година и се прие План за 2020 г.

Гости на събранието бяха г-жа Милена Желева - зам. кмет „Култура, туризъм и младежки дейности” и г-жа Диана Атанасова – Началник отдел „Култура“ към Община Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

постоянна експонация

Във връзка с обявеното от Народното събрание на...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!