ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ И. ИВАНОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРИ МЕСТА – НОВИ ПРАЗНИЦИ”

На 7 и 8 юни 2019 г. в Тутракан и Русе се проведе национална научна конференция „Стари места – нови празници”. Музеите в Тутракан и Русе организираха конференцията по повод 45 г. от откриване на Музея на Дунавския риболов и лодкостроене в Тутракан и 50 г. от началото на фолклорния фестивал „Златната гъдулка” в Русе.

Акцентът на 15-те научни съобщения през първия ден бе поставен върху рибарите и рибарските общности, традиционните места за риболов, река Дунав като туристическа дестинация и културен пейзаж. През втория ден в 14 съобщения бе разисквана темата за новите празници, връзката им с традициите и създаване на нова местна идентичност. Доц. д-р Евгения И. Иванова представи по материали от Старозагорско „Трудовият цикъл и празничната обредност на българите – нови измерения през ХХI век”.

 

 

 

постоянна експонация

Днес, 23.01.2020 г. (четвъртък) от 11,30 ч., в...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!