Експонат на седмицата от рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

 

БРОНЗОВА МОНЕТА НА АВГУСТА ТРАЯНА С ИЗОБРАЖЕНИЕ НА РЕЧЕН БОГ В ПОДНОЖИЕТО НА ХЪЛМ С КРЕПОСТ С ТРИ КУЛИ

 

     Монетата е сечена по времето на император Каракала, представен на аверса.

     Изображението на Речен бог в подножието на хълм с крепост с три кули е характерно само за монетите на Августа Траяна.

    Августа Траяна (днешна Стара Загора) е основана при император Траян (98-117 г.). Получава право да сече собствени монети с името на града от времето на император Марк Аврелий (161-180 г.), съпругата му Фаустина II и брат му съимператорът Луций Вер (161-169 г.) до император Галиен (253-268 г.) включително. Върху лицевата страна на монетите се поставя ликът на властващия в момента император, а реверсите представят божества от римския пантеон или локални сюжети. Те са свързани със спецификата на местната архитектура, бит и култура, като Крепостна порта с три кули,  Речен бог при крепост с три кули, храмове с Артемида, Аполон, Серапис и др. Монетите са само бронзови.

     Музеят в Стара Загора съхранява най-богатата колекция с монети на Августа Траяна.

 

д-р Мариана Минкова, главен уредник,

завеждащ отдел „Нумизматика” в РИМ-Стара Загора

 

 

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!