Експонат на седмицата от рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

КРЪСТ - ЕНКОЛПИОН С НЕИЗВЕСТЕН СВЕТЕЦ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РИМ-СТАРА ЗАГОРА

 

Появата на енколпионите се свързва с култа към Христос и с поклонничеството, което се развило около светите центрове на Палестина. Като произведения на средновековната дребна металопластика, а и предназначени за голяма брой християни, нагръдните кръстове впечатляват със своя оригинален стил, с вярното и точно познаване на християнската иконография.

 

При двойните реликвиарни кръстове, подобно на монетите и печатите, от двете им страни са представени различни изображения, като почти винаги е спазвана църковната йерархия т.е на лицевата страна е Христос, а на обратната – Богородица. Изключения от това правило се срещат рядко.

 

Освен Христос и Богородица, върху тях са представяни образите на различни светци. Култът към повечето се е формирал в сиро-египетския район, в Кападокия или на Балканите, в родните им места или в местата, свързани с тяхното мъченичество и гибел.

 

Светците са били патрони на тези, които са притежавали кръстовете, и като такива са изпълнявали функциите на застъпници. Застъпничеството е изразено чрез моление (с вдигнатите ръце)-поза, характерна за светците-мъченици.

 

Не малък брой от намерените кръстове-енколпиони в България на лицевата или на обратната половина са с т.нар. неизвестни светци, над главите на които е оставено празно място за допълнително поставяне на името на желания патрон. Не е изключено те да представляват обобщен образ на светец, тъй като в иконографско и стилово отношение изображенията са близки и често се различават само по надписите.

 

Кръст – енколпион реликвиар с неизвестен светец е изложен в постоянната експозиция на РИМ - Стара Загора. Изработен е чрез отливане от медна сплав. Запазена е лицевата му половина заедно с халка от долния шарнир. Кръстът е с право водоравно рамо, украсено в краищата с прави, начупени линии и къси водоравни. Част от отвесното рамо с горното ухо на шарнира е счупена. Фигурата изпълва почти изцяло пространството на кръста. Светецът е прав насреща с вдигнати за молитва ръце. Издължената глава е заобиколена с тесен начупен нимб. Чертите на лицето са предадени с дълга отвесна линия (нос), пресечена от две къси водоравни (очи и вежди). Най-голямо старание е вложено е гравирането на облеклото. Тази стилова особеност се наблюдава и при кръстовете с Христос в молитвена поза. Мантията е покрита с дъговидно извити линии и точки, а хитонът – богато изпъстрен с прави и вълнисти линии. Ръцете са различни, грубо и неестествено гравирани. Датира се в края на Х – ХI в. Той е с неизвестно местонамиране. Има следните запазени размери: височина 9,5 см; отвесно рамо 8,7 см; водоравно рамо 5,8 см.

 

Кръстовете-енколпиони от българските земи разкриват голямо разнообразие на форми, технологии, декоративни мотиви и преди всичко на образи и сюжети, които са взаимствани  от християнската иконография. Тези малки предмети, които хората през Средновековието – представители на аристокрацията и на по-широките слоеве на населението - са носели със себе си като постоянни, съпътстващи ги елементи на техните вярвания и всекидневна религиозна практика, разкриват една от формите на проникване и утвърждаване на християнската религия в годините след покръстването.

 

Пламена Бакалова

Уредник „Средновековна археология“ в РИМ-Стара Загора

 

постоянна експонация

В навечерието на празника на Стара Загора, на 3...
Изложбата представя моменти от историята на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!