Експонат на седмицата от рубриката "Музейните експонати - богатство от нашето минало"

МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОНАТИ - БОГАТСТВО ОТ НАШЕТО МИНАЛО

Из колекциите на РИМ - Стара Загора

 

 

Всяка седмица на Вашето внимание РИМ-Стара Загора представя най-впечатляващите артефакти от колекциите си. 

Тръгнете заедно с нас на едно вълнуващо пътешествие през историческите епохи, в което пътеводители ще ни бъдат музейните експонати – богатството от нашето минало.

Изданията на рубриката се публикуват на официалния сайт на РИМ-Стара Загора, във Facebook и на страниците на медийния ни партньор в-к „Национална бизнес поща“. 

 

 

УНИКАЛЕН КЕРАМИЧЕН АНТРОПОМОРФЕН СЪД

ОТ СТАРОЗАГОРСКИТЕ МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

В централната част на Старозагорските минерални бани, непосредствено до топлия минерален извор се намира праисторическа селищна могила. Тя е един от най-интересните археологически паметници от късната праистория в Югоизточна Европа.

 

Селището е възникнало в началото на ранния неолит - края на VII и началото на VI хил. пр. Хр. и живота на това място продължава с известни прекъсвания до финала на каменно-медната епоха  - края на V хил. пр. Хр. В централната част на селищната могила са проучени останки от култова сграда. В нея е открито огнище, в основата на което е положен ритуално череп на елен без рогата. Върху пода на сграда са открити голямо количество разчупени антропоморфни и зооморфни фигурки. Към култовата сграда са водели стъпаловидни ритуални площадки. Те са изградени от големи каменни волуни със спойка от пясък и глина. Започвали са от източната периферия  на селищната могила и са водели към входа на храма в централната част.

 

Вероятно в края на каменно-медната епоха - финала на V хил. пр. Хр. се е развила сложна система от ритуални практики. Тогавашното общество е имало необходимия ресурс и е разполагало с представителни архитектурни съоръжения, където са се осъществявали свързани с религиозните вярвания и обреди церемонии. Част от тях е и открития до входа на храма  голям антропоморфен съд с височина 39 см. Това е най-голямата открита до сега човешка фигура в Югоизточна Европа. Моделирани са две женски човешки тела. На едното чрез врязани линии е представен половия триъгълник, а на другото с малки пъпковидни издатини са представени гърдите. Съдът е украсен със спирали, ромбове и други геометрични мотиви, между които има снопчета линии с графит. Това е Великата богиня майка земя, която влизайки във свещен брак с Бога небе ражда плодородието на нивата, в кошарата и в дома. Тя е символ на вечния кръговрат в природата и цикличността в живота. Раждаща и изхранваща поколението, което ще продължи човешкия род.

 

Всичко това показва високото ниво на културата, ритуалните практики и една развита митология и космогония на древните земеделски общества създали по тези земи първата Европейска цивилизация.

 

Уникалният експонат  се намира в постоянната експозиция на РИМ - Стара Загора.

 

 

Петър Калчев

Директор на РИМ - Стара Загора

 

  

 

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!