Мозайката "Дионисиево шествие" от РИМ-Стара Загора в международна изложба

   На 15 май (сряда) в НАИМ при БАН бе открита изложба „Цветни картини от Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи”. В нея са представени фрагменти от мозайки от Рим, както и постерна изложба на най-представителните римски мозайки от България.

   Регионален исторически музей-Стара Загора участва с една от най-емблематичните мозайки, намирани на територията на града – „Дионисиево шествие” от IV в.сл.Хр., разкрита при спасителни археологически проучвания в периода 2009-2011 г.

   Изложбата може да бъде разгледана до 28 юли 2019г.

 

 

 

 

постоянна експонация

Разполагане на нови цифрови обозначения и...
На 25 септември 2020 г., като част от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!