Мозайката "Дионисиево шествие" от РИМ-Стара Загора в международна изложба

   На 15 май (сряда) в НАИМ при БАН бе открита изложба „Цветни картини от Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи”. В нея са представени фрагменти от мозайки от Рим, както и постерна изложба на най-представителните римски мозайки от България.

   Регионален исторически музей-Стара Загора участва с една от най-емблематичните мозайки, намирани на територията на града – „Дионисиево шествие” от IV в.сл.Хр., разкрита при спасителни археологически проучвания в периода 2009-2011 г.

   Изложбата може да бъде разгледана до 28 юли 2019г.

 

 

 

 

постоянна експонация

Регионален исторически музей - Стара Загора,...
Изложбата гостува от НПМ "Шипка-Бузлуджа...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!