ПРОТЕСТ

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ПРОТЕСТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЗЕИТЕ, ГАЛЕРИИТЕ И БИБЛИОТЕКИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Музеите, галериите, библиотеките са институции, които съхраняват паметта и културното наследство на нацията, те са жизненоважни фактори в развитието на българската култура, наука и изкуство.

 

Ние, колективът на РИМ-Стара Загора, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!

 

Основните ни искания:

 

1. Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на държавните музеи, художествените галерии, Центъра за подводна археология, Културния център „Двореца“ и Българската национална филмотека,  Регионалните музеи, библиотеки и галерии.

 

2. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи, библиотеки и галерии.

 

3. Да бъдат изготвени нормативни  актове, с които да бъдат осигурени културните институти /извън единния разходен стандарт за издръжка/, допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.

 

4. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните и библиотечни фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и библиотечни единици, представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, известия, рекламни материали и др.

 

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!