РИМ-Стара Загора получи субсидия за подпомагане от Национален фонд "Култура"

Регионален исторически музей – Стара Загора е одобрен за финансиране по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство”  на Национален фонд „Култура”.

 

Средствата, предоставени по програмата ще се изразходват за заплащане на електрическа енергия, потребявана от музея.

 

Осигуреното финансиране от Национален фонд „Култура” е с цел да се компенсират увеличените разходи за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени в рамките на 2021 г. Получените средства ще подпомогнат РИМ-Стара Загора да продължи да изпълнява основните си дейности по издирване, опазване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Старозагорския регион.

 

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!