РИМ-Стара Загора спечели проект към Министерство на културата за аварийна реставрация на антична подова мозайка

Проектът на РИМ-Стара Загора „Аварийна реставрация на подова антична мозайка, открита в частен римски дом в Августа Траяна (Стара Загора)“ е одобрен за финансиране по сесия на Министерство на културата за извършване на специализирани консервационно - реставрационни дейности за недвижими културни ценности в рамките на средствата, предвидени по бюджетна програма: „Опазване на недвижимото културно наследство“ - 2022 г.

 

Проектът е насочен към извършването на реставрация и консервация на антична подова мозайка, открита в границите на АР „Августа Траяна-Верея-Стара Загора“. Мозайката е един от акцентите в експозицията на РИМ-Стара Загора. Експонирана е в едно от помещенията на античната сграда, разположена източно от централната улица Cardo Maximus на античното ниво на музея.

 

Целта на проекта е да бъде подобрено състоянието на античната мозайка и да бъде възвърната нейната изключителна художествена стойност. Проектът ще позволи да се извърши и прецизен мониторинг и документиране на състоянието на обекта.

 

Отпуснатата финансова подкрепа е в размер на 37 560 лв.

 

постоянна експонация

В навечерието на празника на Стара Загора, на 3...
Изложбата представя моменти от историята на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!