РИМ - Стара Загора с постоянен административен ръководител

На 1 ноември 2019 г. /петък/ се проведе конкурс за длъжността „Директор” на Регионален исторически музей – Стара Загора. Комисия с председател г-жа Иванка Сотирова - зам. кмет на Община Стара Загора, представители на Историческите музеи в Пловдив, Смолян и Ямбол и на синдикалните организации избра единодушно с близък до максималния брой точки г-н Петър Калчев за поста Директор на РИМ – Стара Загора за срок от 5 години. 11-членната комисия бе впечатлена от представената им обширна и дългосрочна концепция, съдържаща задълбочен анализ и оценка на състоянието на музея. В нея се акцентира и на съвременни тенденции и възможности за развитието на институцията и мястото й в националната музейна мрежа.

 

 

 

 

 

постоянна експонация

На 28 май 1907 г. родолюбиви старозагорски...
На 12 декември /четвъртък/ 2019 г. от 11:00 ч. в...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!