РИМ – Стара Загора с нов спечелен проект

Регионален исторически музей – Стара Загора кандидатства с нов проект по обявена конкурсна сесия от Министерството на културата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни  ценности през 2019 г. Проектът: "Антична подова мозайка от Археологически резерват „Августа Траяна – Верея – Стара Загора“" на стойност 29 420 лв. е одобрен за финансиране.  С него се предвижда реставрацията и експонирането на античен мозаечен под от помещение на сграда, разкрита при археологическо проучване на обект, разположен в централната част на северната половина на укрепената територия на античния град.  

Този проект се явява своеобразно продължение на провежданата от РИМ – Стара Загора политика за повече достъпност и популяризиране на една от последно откритите мозайки от Августа Траяна, които са част от богатото културно-историческо наследство на града.

 

постоянна експонация

На 11 октомври 2019 г. в залата на РБ „Захарий...
На 27 септември /петък/ 2019 г. в "Нощ на...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!