Становище на РИМ - Стара Загора във връзка с публикации в медиите по казуса за статута на „Ески джамия”

    Получилият гражданственост Архитектурен комплекс „Музей на религиите” е уникално култово място в центъра на Стара Загора, почитано като свещено през различни исторически епохи. Проведените археологически проучвания разкриха невероятно наслагване на религиозни практики, извършвани в границите на комплекса: останки от култова яма от началото на ранножелязната епоха (Х-ІХ в. пр. Хр.), езическо светилище, посветено на тракийския конник (ІІ–ІІІ в.), средновековна християнска гробищна църква (края на Х–ХІІІ в.) и мюсюлмански храм (ХV-ХХ в.) – безспорни доказателства за рядко срещана приемственост. 

    Днес най-добре запазена е архитектурата на мюсюлманския храм «Ески джамия», благодарение на признаването й за народна старина още през 1927 г. (ДВ, бр.221 от 1927 г.)  През 1968 г. „Ески джамия” е обявена за национален архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието (ДВ, бр.75 от 1968 г.), а през 1972 г. стенописите - за паметник на архитектурата и изобразителното изкуство от национално значение (ДВ, бр.94 от 1972 г.). Статутът й на архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение е препотвърден през 1975 г. (ДВ, бр.22 от 1975 г.). През 2003 г. със заповед на директора на НИПК границите на средновековната християнска гробищна църква са определени като индивидуален археологически паметник на културата.

Гореизложеното ни дава основание да настояваме Архитектурният комплекс „Музей на религиите” в Стара Загора да запази статута си на уникална музейна експозиция – паметник на етническата, верската и културната толерантност.

постоянна експонация

Началото е поставено през 1977 г. от ICOM (...
Изложбата „Спомени за бащината къща“ представя...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!