„Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда“

Представяне на създадената интерактивна игра по проект

 

„Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда“ - 30.10.2013

 

    На заключителна пресконференция на 30 октомври 2013 г. (сряда) от 11.00 часа в Регионален исторически музей – Стара Загора сдружение „Приятели на музея – Русе“ ще представи разработената специално за старозагорския музей интерактивна игра за тъчскрийн (touch screen), създадена по проект „Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда“. Проетът се финансира по Дарителска програма на „Загорка“ АД – ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора”.

Подготвената интерактивна игра се развива в три модула: „Рециклирането и рационално използване на ресурсите“, „Въздухът и как го пазим чист“, „Урбанизация, зелени системи и синантропни[1] животински видове“.

В първия модул на играта се разглежда разделното събиране на отпадъците и тяхното повторно/многократно приложение в практиката и съвременните методи за рационално използването на ресурсите в промишлеността и всекидневието.

Вторият модул представя основните замърсители и източниците на замърсяване на въздуха в града, методите за намаляване на вредните емисии в населените места.

Третият модул поднася информация за животинските видове, които живеят в градска среда – синантропни видове. Играта ще позволи всеки сам да може да ги поставя в характерното им място за размножаване.

На 30 октомври от 11.00 часа експертите от отдел „Природа“ към Регионален исторически музей – Русе Венцеслав Петков и Красимир Киров ще представят и другите две интерактивни игри – „Светът на скалите“ и „Дунавски влажни зони“ от съществуващите четири, създадени за бъдещия Екомузей в Русе.
[1]              Синантропните животни са диви видове животни от различни типове, които периодично или целогодишно обитават човешките жилища, постройки или съоръжения изградени от хората. Някои видове образуват независими популации, които могат да се възпроизвеждат изцяло в среда променена от човека без да има пряка връзка или зависимост от популациите обитаващи естествените за вида местообитания (източник: Wikipedia).

 

постоянна експонация

На 21 август /сряда/ 2019 г. в Зала 33 на...
На 18 май 2019 г. на IV експозиционно ниво в РИМ-...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!