Проекти 2020-2021

Проект: "Водач в експозицията на Регионален исторически музей - Стара Загора"

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

 

Основна дейност по проекта е създаването на книжно тяло "Водач в експозицията на Регионален исторически музей - Стара Загора" с версии на български и английски език. Изданието обогатява и подпомага разглеждането на музейната експозиция от български и чуждестранни туристи.

"Водачът" предлага увлекателен разказ за различните епохи от развитието на Стара Загора и региона, както и любопитни и малко известни факти, свързани с историята на хилядолетния град.

Включен е богат снимков материал на най-забележителните артефакти от колекциите на Старозагорския музей.

Обща стойност на проекта: 16 722 лв.

 

 

 

Проект: „Виртуално културно наследство в РИМ – Стара Загора – Virtual Heritage”

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

 

Проектът предоставя модерно решение на посетителите на града – използване на нови технологии в музейна среда. Това се реализира чрез използване на QR code и информация за отделни движими културни ценности, които са част от постоянната експозиция на Регионален исторически музей – Стара Загора. С цел да се разшири обхвата на използващата го аудитория, за посетителите с ограничени в технологично отношение носители (телефони, таблети) е предвиден локален сървър с информация и рекламен екран с визуализация за отделните предмети.

Проектът позволява по иновативен и съвременен начин да се представи културно-историческото наследство на града и региона. С реализирането му се преодолява статичността в експозиционната музейна среда и се дава възможност за привличане на нови публики.

Обща стойност на проекта: 19 602,00 лв.

 

 

Представяне на проект "Виртуално културно наследство в РИМ-Стара Загора - Virtual Heritage" в "Нощ на изкуствата" на 25 септември 2020 г.

 

Представяне на проект "Виртуално културно наследство в РИМ-Стара Загора - Virtual Heritage" в "Нощ на изкуствата" на 25 септември 2020 г.

 

Рекламен екран пред централен вход на РИМ - Стара Загора

 

 

 

Локален сървър в експозицията на РИМ-Стара Загора, представящ 3D експонати

 

 

 

Чрез сканиране на QR кодове, посетителите могат да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на града

 

 

 

 

 

Проект: "Разполагане на нови цифрови обозначения и поставки на ДКЦ с нестандартна форма в постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора"

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата

 

 

Целта на подмяната на поставките и цифровите обозначения е да се представят експонатите по нов и още по-атрактивен начин, с иновативен дизайн. Така постоянната експозиция на РИМ-Стара Загора доби по-съвременен облик, в който музейните предмети се включват в експозиционни комплекси, за да бъдат по-цялостно и задълбочено възприемани от посетителите. Новият експозиционен реквизит допринася за представянето на експонатите като доминиращи в музейното пространство, като подсилва естетическото преживяване на посетителите в досега им с миналото. Проектът е реазлизиран на трите експозиционни нива в РИМ-Стара Загора, като са подменени амортизираните поставки и цифровите означения както в стационарните, така и в мобилните витрини.

 

Обща стойност на проекта: 3 591,28 лв.

 

Второ експозиционно ниво - пристенна витрина,  раздел "Праистория"

преди и след промяната