ул. "Х. Д. Асенов" №91

Проучвания в Археологически резерват

Августа Траяна – Верея – Стара Загора

(УПИ VI3483, кв. 7001, ул. "Х. Д. Асенов" №91)

 

научен ръководител: Мария Камишева

 

 

         Обектът попада в западната част на Археологическия резерват "Августа Траяна – Верея – Стара Загора". Южно от него, през предишни археологически сезони са проучени няколко терена, в които са открити останки от античния некропол на Августа Траяна. В имота е съществувала сграда, като при разрушаването и е изгребана и значителна част от околния терен.

         Проучената площ е около 6 м2. Разкрити са три ями с материали принадлежащи на средновековната епоха – керамика с излъскани ивици, сграфито керамика, керамика със златиста и червена ангоба. Вероятно в близост до това място са съществували жилищни сгради, чиято датировка може да се отнесе към периода на XII век.

 

Резултатите от археологическите проучвания са публикувани:

 

Камишева М. "Проучвания в Археологическия резерват Августа Траяна-Верея-Стара Загора (УПИ VI3483, кв. 7001, ул. "Х. Д. Асенов" 91)" – АОР през 2011, София, 2012: 347-348

ул. "Х. Д. Асенов" №91
ул. "Х. Д. Асенов" №91
ул. "Х. Д. Асенов" №91

постоянна експонация

„Златото през вековете” е темата на тазгодишния „...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!