2013 г. - Пещ за изпичане на вар в землището на с. Остра могила, Старозагорско

Пещ за изпичане на вар в землището на с. Остра могила, Старозагорско

 

научен ръководител: ас. Мария Камишева

 

            Античната пещ за изпичане на вар се намира в землището на с. Остра могила, Старозагорско, южно от селото на около 1 км от неговия край. В непосредствена близост до нея е регистрирано антично селище. Двата обекта се намират по поречието на р. Казанска. Пещта бе открита след сигнал за иманярска интервенция.

            Археологическите проучвания се проведоха под ръководството на ас. Мария Камишева - зав. отдел „Антична археология” в РИМ-Стара Загора и екип от РИМ-Стара Загора и АМ ”Марица-изток” гр. Раднево.

            Пещта за вар е вкопана в естествен наклонен към реката терен. Стените и са измазани с глина, в която като примеси личат растителни елементи. Тя е с елипсовидна, неправилна форма, която се разширява фуниевидно в горната си част. Дъното и също е елипсовидно, с оформен канал, който не достига до двата края. Измазвана е няколко пъти, което говори за по-дълъг период на използване. Дъното е с наклон към канала, също измазвано. Входа на пещта е оформен със свод, изграден от различни по размери тухли.

            Според откритите  фрагменти от тегули и тухли може да се предположи, че пещта е с датировка около средата на ІІІ век.

 

2013 г. - Пещ за изпичане на вар в землището на с. Остра могила, Старозагорско
2013 г. - Пещ за изпичане на вар в землището на с. Остра могила, Старозагорско

постоянна експонация

Децата се запознаха с живота на праисторическите...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!