2013 г. - Aрхеологически наблюдения на обект „Детска градина с ажурна ограда”

Aрхеологически наблюдения на обект „Детска градина с ажурна ограда”

 

(УПИ III1213, кв. 45 по плана на Стара Загора)

 

научен ръководител: ас. Мария Камишева

 

            Обектът попада в източната част на зона „Б” на Археологически резерват „Августа Траяна – Берое – Стара Загора и непосредствено до източната крепостна стена на античния град. На около 80 м, западно от него е разкрит късноантичен комплекс в приземния етаж на пощенската палата.

            Във връзка с възникналите инвестиционни намерения  за изграждането на Детска градина с ажурна ограда бе извършено археологическо наблюдение с научен ръководител ас. Мария Камишева, зав. отдел „Антична археология” при РИМ-Стара Загора.

Обекта е разположен на площ около 1,5 дка. В южната част на парцела сградата е с ивични основи, а в северната – с изкоп с размери 20,00 х 17,00 м и дълбочина 3,50 м.

В северната част на парцела се разкри кладенец, граден от ломени камъни, без спойка. В дълбочина се забелязва наличие на вода. Датировката му може да се отнесе към XIX век. Около него се откриват фрагменти от битова и строителна керамика. По източната стена на изкопа се попадна на втори кладенец от същия период. Той е запълнен със строителна и битова керамика и вероятно предхожда по време описания по-горе. Изграден е от ломени камъни без спойка.

При проведените археологически наблюдения не бяха открити археологически структури и движими културни ценности.

2013 г. - Aрхеологически наблюдения на обект „Детска градина с ажурна ограда”
2013 г. - Aрхеологически наблюдения на обект „Детска градина с ажурна ограда”
2013 г. - Aрхеологически наблюдения на обект „Детска градина с ажурна ограда”

постоянна експонация

На днешния ден е роден бележитият старозагорец...
Показани са банкноти, характерни за съответните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!