2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект УПИ XIII-1350, кв.41а, ул. „ Георги Сава Раковски ” 91 по плана на Стара Загора

Обектът се намира в североизточната част на зона “А” на Археологически резерват „Августа Траяна-Верея-Стара Загора”. Спасителните археологически проучвания се проведоха от 18.04.2018 г. до 20.06.2018 г. с научен ръководител ас. Петър Калчев – РИМ – Стара Загора, заместник ръководител Пламена Бакалова – РИМ – Стара Загора и научен консултант Мария Камишева – РИМ – Стара Загора.

Спасителните археологически проучвания се проведоха във връзка с инвестиционно намерение за изграждането на жилищна сграда с гаражи върху парцел с площ от 341 кв. м. Цялата му площ е застроена от съвременни постройки, някои от тях с дълбоки мазета.

Проучиха се 17 негативни структури - ями. Регистрирани са четири строителни периода. Първият период обхваща края на III–VI в. От него е проучена една негативна структура, която е разрушена частично от по късни вкопавания – две ями от Османския период. Пълнежът не се отличава от този известен при ямите – керамика, животински кости, въглени и пепел. Всички материали са разпространени равномерно в дълбочина, с по- засилена концeнтрация към самото дъно. Дъното е с неравна повърхност.

Следващият период регистриран на  проучвания терен е XII-XIV в. Разкри се  също 1(една) негативна  структура - боклучена яма. Тя съдържа в запълнителя си малко количество силно фрагментирана битова керамика-характерна за периода, малко въглени, пепел и животински кости със следи от обработка.

От третия период – XVI-XVIII в. са проучени 7 (седем) боклучни ями, с характерните за периода материали. Всички са вкопани в и до стерила, който представлява белезникаво-жълта на цвят, глинеста по структура пръст, на места песъклива. Имат следните форми: кръгла, елипсовидна и правоъгълна със заоблени ъгли, и с неправилна овална форма. Пълнежът не се отличава от този наблюдаван при другите ями – керамика, животински кости, въглени и пепел. При някои пръстта не е с хомогенен характер – наблюдават се материкови включения (Яма №3). Ямите са разпръснати в централната и източната част на изследваната територия.

В централната и източната част на терена се регистрираха  структури от края на XIX - ХХ в. Касае се за основите на едната от сградите, които се разрушават във връзка с инвестиционния проект, както и 8 (осем) бр. негативни структури.  При две ями, които са септични, стените им са с градеж от различни по размери, обработени и необработени ломени камъни на суха зидария. Останалите съоръжения са вкопани до стерил негативни структури. Запълнителят им е тъмно кафява на цвят до черна, рохка по структура пръст, примесена с дребни по размери ломени камъчета, пепел и горяла дървесина, както и единични фрагменти от керамични и стъклени съдове, силно корозирали железни инструменти и животински кости.

2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект УПИ XIII-1350, кв.41а, ул. „ Георги Сава Раковски ” 91 по плана на Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект УПИ XIII-1350, кв.41а, ул. „ Георги Сава Раковски ” 91 по плана на Стара Загора
2018 г. - Спасително археологическо проучване на обект УПИ XIII-1350, кв.41а, ул. „ Георги Сава Раковски ” 91 по плана на Стара Загора

постоянна експонация

Споделяме с вас кадри от участието на екипа на...
Изложбата представя част от най-представителните...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!