2019 г. -Сондажни археологически проучвания на обект Антични терми в Старозагорски минерални бани през 2019 г.

Античните терми в Старозагорските минерални бани са проучени през 1955 и 1964 г. от Димитър Николов. Тогава е разкрита постройка от около 2 500 м2, състояща се от 12 помещения. Археологическите проучвания се провеждат във връзка с изготвянето на проект от страна на Община Стара Загора: „Изграждане на архитектурно-туристически обект „Антични терми“ на Старозагорски минерални бани по ОП-ОС 6 „Регионален туризъм“ на Европейския съюз“, с научен ръководител ас. Мария Камишева от РИМ-Стара Загора.

Във връзка с изясняване на ситуацията и установяване на степента на запазеност на структурите, в сградата на термите бяха заложени общо три сондажа, а в пространството южно от тях – общо четири.

Сондаж в помещение 1 на термите. Разположен е по северната стена на помещението. Разкрита е част от басейна, разположен тук и две сигурни стъпала към него. В средата на най-горната част (пода на помещението ?) се разкри водопроводна глинена тръба.

Сондаж в помещение 3 на термите. Сондажът е заложен по западната стена на помещението. Навсякъде се разкрива хоросановата подложка на мозаечен под. В него, непосредствено до стената на места са запазени единични тесери.

Сондаж в помещение 4 на термите. Сондажът е ситуиран в северозападния ъгъл на помещението. Разкриха се останки от големи разрушения, вероятно част от подовата структура на помещението.

Сондажи в пространството южно от сградата на термите.

Сондаж 1. В южната му част се разкри пещ за вар, която преминава под профила и продължава на юг. Тя е с вътрешни размери 1,40 м (изток-запад) и 0,84 м (север-юг).. Дъното и е силно обгоряло. Северно от нея се разкри подово ниво от тухли. Имайки предвид открития материал, пещта трябва да се датира в периода края на III век – края на IV век.

Сондаж 2. Разположен е южно от сондаж 1. В горната му част се разкриха бетонова тръба,  основите на сграда и варница. Разкрита е правоъгълна структура, изградена от розов хоросан.Непосредствено северно от нея се разкри яма с кръгла форма.

Сондаж 3. Разположен е южно от сондаж 2. Откри се правоъгълна структура, изградена от ломени камъни споени с хоросан.

Сондаж 4. Разположен е източно от сондажи 1-3. През него минават метални тръби. В него не бяха открити археологически структури.

2019 г. -Сондажни археологически проучвания на обект  Антични терми в Старозагорски минерални бани през 2019 г.
2019 г. -Сондажни археологически проучвания на обект  Антични терми в Старозагорски минерални бани през 2019 г.
2019 г. -Сондажни археологически проучвания на обект  Антични терми в Старозагорски минерални бани през 2019 г.

постоянна експонация

ГРИВНА (КУБЕЛИЯ) ОТ СТАРОЗАГОРСКО, XIX ВЕК
В изложбата са включени над 60 уникални купи и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!