Халколитни медни рудници

Това e най-големият рудодобивен център в Европа, където е добивана медна руда през V хил. пр. Хр. – ранния и късния халколит. 
При археологическите проучвания през 1971- 1974 г. от българо-руски екип са разкрити 11 рудника с дължина от 10–15 м до 5–80 м, средна ширина 3-10 м и от 1-2 до 18–20 м. По изчисление на проучвателите на халколитните медни рудници от изкопаната руда е могло да се получи 1000 т чист метал, едно огромно за древността количество. 
Тя е била изнасяна в един обширен регион от Югоизточна Европа, като отделни предмети, изработени от мед, добита от рудата в м. Мечи кладенец са достигнали до средното течение на р. Волга. 

 

 

 

Местоположение:

на 8 км северозападно от Стара Загора, в м. "Мечи кладенец".

 

 

 

Халколитни медни рудници
Халколитни медни рудници
Халколитни медни рудници

постоянна експонация

От 01.04. до 30.09. музей "Неолитни жилища...
В изложбата са включени 142 автентични образци на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!