Халколитни медни рудници

Това e най-големият рудодобивен център в Европа, където е добивана медна руда през V хил. пр. Хр. – ранния и късния халколит. 
При археологическите проучвания през 1971- 1974 г. от българо-руски екип са разкрити 11 рудника с дължина от 10–15 м до 5–80 м, средна ширина 3-10 м и от 1-2 до 18–20 м. По изчисление на проучвателите на халколитните медни рудници от изкопаната руда е могло да се получи 1000 т чист метал, едно огромно за древността количество. 
Тя е била изнасяна в един обширен регион от Югоизточна Европа, като отделни предмети, изработени от мед, добита от рудата в м. Мечи кладенец са достигнали до средното течение на р. Волга. 

 

 

 

Местоположение:

на 8 км северозападно от Стара Загора, в м. "Мечи кладенец".

 

 

 

Халколитни медни рудници
Халколитни медни рудници
Халколитни медни рудници

постоянна експонация

Уведомяваме Ви, че от 01.04. до 30.09. музей...
Представя 45 народни носии от края на XIX и...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!