АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

Регионален исторически музей Стара Загора

 

Н А П О М Н Я,


че съгласно § 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН (ДВ, бр.19 от 2009 г.) и Наредба  Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности (ДВ, бр.101 от 2009 г.) на 10 април 2010 г. изтича законовия срок за подаване на заявления от физически и юридически лица за идентификация на притежавани движими културни ценности.


На 10 април (събота) от 10,00 до 17,00 ч. администрацията на РИМ също ще приема документи. Вход – от експозицията.


 

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно