АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”

И З Д А Т Е Л С Т В О  „Л А Г Е Н”

 

ПРЕДСТАВЯТ НОВА КНИГА

Автор: Ст.н.с. Величка Койчева

Родена е в Стара Загора, завършва специалност „история” в СУ „Св. Кл. Охридски. 36 години от професионалния й живот са свързани с Регионалния исторически музей като завеждащ отдел „История на България ХV-ХІХ в. Съавтор е на „История на Стара Загора“, автор на „Старозагорското въстание 1875 г.“, „Възрожденска Стара Загора“ и на много публикации в различни научни издания. Почетен гражданин на Стара Загора.

Презентира:

Доц. д-р Георги Вълчев

Преподавател във Философския факултет, катедра „История и теория на културата” в СУ „Св. Климент Охридски”  

Очакваме ви на 16 май 2012 г. от 18,00 часа в лекционната зала на музея.

 

Вход свободен

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно