АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

През 2012 г. се навършват 100 години от Балканската война. Тържественото огласяване от цар Фердинанд на Манифеста към българския народ за обявяване на война на Османската империя се извършва в православния храм „Свето Въведение Богородично” в Стара Загора на 5 октомври 1912 г. В продължение на месец Главната квартира на Действуващата българска армия е разположена в старозагорската Мъжка гимназия „Иван Вазов” и оттам се осъществява управлението на войската ни в победоносните операции при Лозенград и Люлебургас – Бунархисар.

От командните кадри на територията на 8-а дивизионна област с център Стара Загора и на базата на наборните и мобилизационни контингенти от Старозагорския регион е формирана 8-а пехотна Тунджанска дивизия с обща численост 36 779 военнослужещи. Под нейните знамена хиляди старозагорци вземат активно участие в бойните действия, обилно проливат кръвта си по полетата на Източна Тракия, като допринасят за бляскавата победа на българското оръжие при Одринската крепост на 12 – 13 март 1913 г. Всичко това ни дава пълното основание да се гордеем със заслугите на нашите предци за победния изход на войната.

Веществената и фотодокументална изложба „Те защитаваха честта на България” е безспорен венец в честването на стогодишния юбилей от обявяването на войната в Стара Загора. Чрез експонирането на атрактивни материали, илюстриращи богатото културно-историческо наследство, свързано със старозагорския принос за славните победи на Българската армия в Балканската война, ще се възкреси паметта за българската воинска храброст и чест като символ на национална независимост и държавен суверенитет.

В изложбата е експонирано бойното знаме на старозагорския 12-ти пехотен Балкански полк (копие). Особен интерес предизвикват атрактивните ордени, медали, наградни и възпоменателни знаци, свързани с паметта за подвизите на българското войнство през Балканската война.

В откритото пространство на ІV-то експозиционно ниво са разположени две художествено-исторически възстановки. Първата представя макет на отбранителна позиция на 12-ти пехотен Балкански полк на Южния сектор на Одринската крепост. Във втората е показан щаб на отделение от 8-и артилерийски полк при хребета Шарап-Йолу на Източния сектор на крепостта Одрин.

Популяризирането на военните части, бележитите генерали и офицери, оръжието, униформите и снаряжението на нашата армия в изложбата, ще повиши интереса към героичното минало на нашия народ в епохата на войните за национално обединение и към военната история на България в епохата на Третата българска държава.

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно