АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

  На 28 януари 2008 г. от 17:30 часа в Конферентната зала на Регионален исторически музей - Стара Загора се състоя среща на служители от РИМ - Стара Загора с представители на Сдружението на приятелите на Старозагорския исторически музей. На срещата бяха представени новоотпечатани издания на Сдружението на приятелите - брошура и дипляна, в които са представени накратко историческите обекти в град Стара Загора и кратка историческа справка за РИМ-Стара Загора. На срещата председателят на Сдружението г-н Николай Гичев запозна аудиторията с дейността на представляваната от него организация през 2007 г. и очерта основните акценти за работа през 2008 г. Като акценти се очертават: организиране на регулярни открити лектории и семинари с участието на специалисти от РИМ-Стара Загора по различни въпроси, касаещи историята на града както и грижата за недвижимите паметници на културата в Стара Загора чрез ангажиране на доброволци.

На интернет сайта http://prijateli-rim-stz.org/ можете да прочетете повече относно Сдружението на приятелите на Старозагорския исторически музей.

Новите брошура и дипляна

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно