АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

Регионален исторически музей – Стара Загора търси да назначи по Национална програма „Нова възможност за заетост” безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т.1, 2, 3, 4; чл. 327, т.т. 1, 2, 3 и чл. 331 от КТ, считано от 01.11.2008 г. в резултат на икономическата криза и/или преструктуриране, стартиране на производство по несъстоятелност или ликвидация на предприятия:

двама информатори в музея с висше (история, филология, туризъм) или средно образование.

един общ работник за почистване и поддръжка на дворните пространства в музея и музейните обекти в града.

Програмата осигурява минимална работна заплата с предвидените в КТ осигуровки за срок от 6 месеца при пълно работно време.

Допълнителна информация на тел. 042/919 207 или моб. тел.: 0884477128 , Елена Георгиева

 

 

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

 

 

 

 

обратно