КОНКУРС


обратно

 

 

Конкурс за ученици на тема: „Фамилията Тошеви в историческата памет на старозагорци”

През настоящата 2009 г. се навършват няколко годишнини, свързани с живота и делото на трима членове на видната старозагорска  фамилия Тошеви: Анастасия Тошева – една от „първите” възрожденски учителки и общественички, генерал Стефан Тошев – командващ Трета армия през Първата световна война, Андрей Тошев – народен представител и министър-председател. Със своята всеотдайна и родолюбива дейност в защита и служба на интересите на българския народ в продължение на десетилетия през преломните епохи на Българското възраждане и Третото българскоцарство, те оставят трайна диря в паметта на признателната старозагорска общественост.

Във фондовете на отдел „Етнография”, „История на България ХV-ХІХ в.”, и „Нова История”на Регионален исторически музей-Стара Загора, както и в хранилищата на Регионална библиотека-Захарий Княжески се съхраняват многобройни движими паметници на културата, свързани с дейността на посочените личности: снимки, книги, документи и вещи.

В тази връзка Регионален исторически музей-Стара Загора организира конкурс за ученици от прогимназиален етап, за изработване на мултимедийни презентации, на тема: „Фамилията Тошеви в историческата памет на старозагорци”. На участниците се предоставя възможността да работят за цялата фамилия или за отделна личност. Краен срок за представяне на готовия продукт е 7 октомври 2009 г. в Регионален исторически музей-Стара Загора. Обявяването на резултатите ще се проведе във времето около честването на Денят на народните будители - 1 ноември 2009 г.

За класираните на първите три места е предвиден награден фонд.

За контакти: Ангел Господинов Динев, уредник отдел „Нова история” при РИМ -Стара Загора,

тел. 042/919 215, GSM 0884477121, e-mail:adinev77@abv.bg

 

Пълният текст на поканата като .pdf файл можете да видите тук.

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

 

обратно