АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

Регионален исторически музей – Стара Загора търси да назначи за обучение за придобиване на професионална квалификация младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в Бюро по труда – Стара Загора. Кондидатите трябва да са завършили в последните 2 години, без стаж по специалността в следните две професионални направления:

Екскурзовод – 1 работно място

Условия: висше обазование, степен бакалавър, специалност - организация на туристическото обслужване;

Касиер-домакин – 1 работно място

Условия: средно професионално образование.


Продължителност на програмата – 9 месеца от сключването на трудовия договор.Осигурено трудово възнаграждение в размер на 240 лв. и всички осигуровки по КТ.


Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2010 г.

За повече информация: тел. 042/ 919 206
 

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно