Старозагорски лъвовеАКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


 

обратно

 

Изтегляне на програмата като .pdf файл

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СТАРА ЗАГОРА

ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ ПРИ БАН – СОФИЯ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


 

П Р О Г Р А М А


 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИЧНОСТТА В ИСТОРИЯТА”


 

научен ръководител – проф. д-р Георги Бакалов


 

22 – 23 април 2010 г.

Стара Загора 

Конференция се провежда под патронажа на проф. Светлин Танчев – кмет на Община Стара Загора и с финансовото съдействие на “Менада” ЕООД и “Heineken Zagorka Brewery” – Стара Загора

 

22 април 2010 г.

 

Регистрация на участниците –

фоайе администрация в РИМ – до 10.30 ч.

фоайе ІІ етаж УБ “Захарий Княжески”, бул. Руски” 46 – след 10.30 ч.


 

Зала РБ „З. Княжески”

Откриване: 11.00 ч.

Председател – проф. д-р Георги Бакалов


 

Приветствие от проф. Светлин Танчев, кмет на Община Стара Загора

Проф. д-р Георги Бакалов - „Личността в историята – същност и проблеми”

ст.н.с. д-р Евгения И. Иванова (РИМ – Стара Загора) - „Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов - три съдби на границата на две исторически епохи”

доц. д-р Лизбет Любенова (ИИ при БАН – София) - „Старозагорецът Борис Охридски – последният български владика в Македония”


 

Зала РБ „З. Княжески” (ІІ етаж)

І заседание: 13.00 – 15.00 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Пламен Божинов

Секретар – Ваня Донева-Ценкова


 

13.00-13.15 – проф. Сево Явашчев, д.ф.н - „Приносът на старозагорци за развитието на българската армия (1878-1945 г.)”

13.15-13.30 – ст.н.с. д-р Росица Стоянова (ИИ при БАН – София) – “Различните лица на благотворителя”

13.30-13.45 – н.с. д-р Владимир Златарски (ИИ при БАН – София) - „Богдан Филов и Третият Райх”

    1. –14.00 – н.с. д-р Инна Манасиева (ИИ при БАН София) - „Иван Шишманов и българите от Украйна”

14.00-14.15 – доц. д-р Лилия Велева (УНСС – София) – “Проф. Стефан Бобчев като ректор на Свободния университет в София”

14.15-14.30 – ст.н.с. ІІ ст. д-р Сашка Миланова (ИИ при БАН – София) - ”Творецът и неговото съвремие. За Веселин Йосифов – безпристрастно”

14.30-14.45 – гл. ас. д-р Стефан Стефанов (СУ „Св. Кл. Охридски”) - „Личността на проф. Петър Нойков в развитието на българската педагогическа мисъл през първата четвърт на ХХ век”

14.45-15.00 – ст.н.с. д-р Даниел Вачков (ИИ при БАН София ) - „Един французин в съдбата на българските бежанци – комисарят на ОН за България Рене Шарон”


 

Кафе-пауза: 15.00 – 15.30 ч.


 

ІІ заседание:15.30 ч. - 17.00 ч.

Председател – проф. Сево Явашчев, д.ф.н

Секретар – Ваня Донева-Ценкова


 

15.30-15.45 – ст.н.с. д-р Пламен Божинов (ИИ при БАН София) - „Марко Д. Балабанов като един от първостроителите на възродената българска държава”

15.45-16.00 – н.с. Венцислав Мучинов (Център за изследване на населението при БАН – София) - „Ролята на хаджи Господин Славов за появата на първите български статистико-демографски проучвания”

16.00-16.15 – доц. Анна Кочанкова (СУ „Св. Кл. Охридски”) - „Т. Васильов: личният архивен фонд на администратора”

16.15-16.30 – н.с. д-р Петя Банкова (ЕИМ при БАН – София) - „Васил Кънчов: съдба, творчество, идеал”

16.30-16.45 – Алека Стрезова (ИИ при БАН – София) - „Д-р Хараламби Сърмаджиев, български дипломат от кр. на ХІХ - нач. на ХХ в.”

16.45-17.15 – Дискусия


 

22 април.2010 г.

Малка зала РБ „З.Княжески” (ІV етаж)

І заседание: 13.00 – 15.00 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Румяна Чукова

Секретар – Ангел Динев


 

13.00-13.15 – ст.н с. д-р Румен Караганев (ИИ при БАН – София) - „Двама изтъкнати българи – Николай П. Николаев и Богдан Б. Морфов и Стара Загора в тяхното жизнеописание”

13.15-13.30 – д-р Володя Милачков (ИИ при БАН – София) - „Водещите фигури в национално-освободителното движение на добруджанските българи”

13.30-13.45 – ст.н.с. д-р Лидия Петрова (ЕМ Варна) - „Братята-чехи Хермин и Карел Шкорпил – проучватели на историята и етнографията на българските земи и тяхната обществена дейност във Варна”

13.45-14.00 – доц. д-р Жоржета Назърска (СВУБИТ – София) - „Четири рода, четири поколения, пет жени: Предаване на културната традиция в родовете Шилеви, Чардафонови, Акрабови и Жандови”

14.00-14.15 – Ани Златева (ИИ при БАН – София) - “България в сърцето. Жорж Нурижиян за второто си отечество и града на липите”

14.15-14.30 – д-р Петър Кърджилов (Институт за изкуствознание при БАН – София) - „За първите киноснимки в Стара Загора и региона през 1904 г. и за загадъчната личност на Чарлс Райдър Нобъл”

14.30-14.45 – Магдалена Жечева (РИМ – Търговище) - „Интелектуалци – носители на идеи и действия за обществения и културен напредък на гр. Търговище”

14.45-15.00 – Ирина Григорова (ИИ при БАН – София) - „Иван Будинов като фактор за развитието на българо-френските търговско-икономически отношения (60-те год. на ХХ в.)”


 

Кафе-пауза: 15.00 ч. - 15.30 ч.


 

ІІ заседание: 15.30 – 18.30 ч.

Председател – ст.н с. д-р Румен Караганев

Секретар – Тинка Бозова


 

15.30-15.45 – ст.н.с. д-р Румяна Чукова (ИИ при БАН София) - „Митът за легендарния Тимур (Тамерлан) в съвременната узбекска национална идентичност”

15.45-16.00 – Елена Александрова (РИМ – Благоевград) - „Радетели за духовно просвещение от Белица. Възрожденската фамилия Попматееви”

16.00-16.15 – Георги Радославов (Кюстендил) - „Вакрил Църковски – опълченец и участник във войните за национално обединение”

16.15-16.30 – Тинка Бозова (РИМ – Варна) - „За личността и за култа към личността”

16.30-16.45 – Златка Антонова (РИМ – Варна) - „Жената в Отечествената война”

16.45-17.00 – д-р Евгени Велев (СВУБИТ – София) - „Личността на модерния и постмодерния творец за изграждане на национална културна идентичност в творчеството на художници от Старозагорско”

17.00-17.15 – Анюта Каменова-Борин (ИМ – Чипровци) - „Чипровските дейци от ХVІ-ХVІІ в. – радетели за обединена Европа”

17.15-17.30 – гл. ас. д-р Емил Инджов (ТУ – Габрово) - „Дейността на княз А. М. Дондуков-Корсаков за подбора и обучението на български административни кадри”

17.30-17.45 – Борис Борисов (СВУБИТ – София) - „Св. Софроний Врачански – пример за духовно базирано лидерство”

17.45-18.00– Величка Калева (ИМ – Котел) - „Щрихи към портрета на проф. д-р Стоян Белинов (по материали от ИМ – Котел)”

18.00-18.30 – Дискусия


 

22 април 2010 г.

Зала РИМ (VІ етаж административна сграда)

І заседание: 13.00 – 15.00 ч.

Председател – доц. Вера Бонева, д.и.н.

Секретар – д-р Стойка Кайракова


 

13.00-13.15 – ст.н.с. д-р Василка Танкова (ИИ при БАН – София) - „За историята на старозагорските братя Златеви или как личностите (не)влизат в историята”

13.15-13.30 – Мария Левкова, докторант (ИИ при БАН – София) - „Към биографията и обществената дейност на Стоян Тодоров Чалъков (ок. 1768-1850)”

13.30-13.45 – доц. д-р Николай Проданов (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) - „Подполковник Димитър Азманов – български военен аташе в Сърбия и в Османската империя по време на Първата световна война”

13.45-14.00 – ст.н.с. д-р Румяна Първанова (ИИ при БАН – София) - „Григор Василев и неговата „Програма за българската земя”

14.00-14.15 – ст.н.с. д-р Господинка Никова (ИИ при БАН – София) - „Кореспонденцията проф. П. Стайнов - ген. С. С. Бирюзов”

14.15-14.30 – ст.н.с. д-р Румяна Тодорова (ИИ при БАН – София) - „Един мандат посланик в Лондон - проф. Александър Янков”

14.30-14.45 – н.с. Стефан Шивачев (РИМ – Пловдив) - „Д-р Иван Кесяков – един живот посветен на Пловдив и българското здравеопазване”

14.45-15.00 – ст.н.с. д-р Ангел Янков (РЕМ – Пловдив) - „Малевската „свещена троица” – три живота, отдадени в служба на род, вяра и Отечество”


 

Кафе-пауза: 15.00 – 15.30 ч.

 

ІІ заседание: 15.30 – 18.30 ч.

Председател – ст.н.с. Румяна Тодорова

Секретар – Светлозара Колева


 

15.30-15.45 – доц. Вера Бонева, д.и.н. (СВУБИТ – София) - „Хаджи Иван(чо) Хаджи Пенчович и българският църковен въпрос (1868-1870)”

15.45-16.00 – ст.н.с. д-р Елена Хаджиниколова (ИИ при БАН София) - „Българският революционен централен комитет в Букурещ и самоубийството на Ангел Кънчев в Русе (март 1872 г.)

16.00-16.15 – д-р Николай Поппетров (ИИ при БАН София) - „Новият политик (20-те – нач. на 40-те год. на ХХ в.) - типология, характеристика, мемоарни и историографски аспекти”

16.15-16.30 – д-р Силвия В. Аризанова - „Святата личност в средновековната българска история”

16.30-16.45 – архим. доц. Павел Стефанов (ШУ “Еп. К. Преславски”) - „Монтан – основател на най-големия християнски разкол в историята”

16.45-17.00 – Тодор Билчев (ТДА – Русе) - „Шуменският свещеник Димитър Попвасилев Дошев или изумително необикновеният сказчик поп Дошо (1895-1984)”

17.00-17.15 – Светлозара Колева (ЕМ – Варна) - „Приносът на архимандрин Инокентий Софийски (1882-1976) за събиране на етнографски сведения и материали във Варненския регион”

17.15-17.30 – Тодорка Стоянова (Музей по история на медицината – Варна) - „Параскева Николау - „Благодетелят на Варна”

17.30-17.45 – н.с. д-р Росица Лельова (ИИ при БАН София) - „Председателите на българските църковни общини в Македония - личности с мисия”

17.45-18.00 – Йордан Ал. Илиев, докторант (СУ „Св. Кл. Охридски”) - „Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр. Хр.”

18.00-18.30 – Дискусия


 

22 април 2010 г.

Зала „Графика” Художествена галерия

І заседание: 13.00 – 15.00 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Йорданка Гешева

Секретар – Мариана Минкова


 

13.00-13.15 – н.с. д-р Христо Димитров (ИИ при БАН – София) - „Дьо Гол – последният велик човек в Историята” (120 години от рождението на Генерала)”

13.15-13.30 – ст.н.с. д-р Йорданка Гешева (ИИ при БАН – София) - „Еузебио Ферменджин – неговият живот и неговият документален сборник „Acta Bulgariae Ecclesiastica

13.30-13.45 – ст.н.с. Теодоричка Готовска-Хензе (ИИ при БАН – София ) - „Интелектуалецът – творческият дух в модерната чешка история”

13.45-14.00 – ст.н.с. д-р Веселин Ангелов (РИМ – Благоевград) - „За ролята на личността в годините на комунистическата диктатура в България (1944-1989) и отговорността на историците”

14.00-14.15 – ст.н.с. д-р Милкана Бошнакова (НБ „Св. Св. Кирил и Методий”) - „Васил Пасков – революционерът и журналистът”

14.15-14.30 – ст.н.с. д-р Атанас Шопов (ИМ – Панагюрище) - „Възгледи на Атанас П. Шопов за националната консолидация на българите”

14.30-14.45 – н. с. Славка Шопова (НБ „Иван Вазов” – Пловдив), Емил Минчев - студент в гр. Пардубице, Чехия - „Вацлав Стрибърни – един чех в България отдаден на науката и природата”

14.45-15.00 – доц. д-р Тодор Мишев (СУ „Св. Кл. Охридски”), доц. д-р Пепа Митева (БСУ, ЦХН – София) - „Историческите личности – символи на народопсихологията в именната система на бургаските улици (кр. на ХІХ-нач. на ХХІ в.)”


 

Кафе-пауза: 15.00 – 15.30 ч.


 

ІІ заседание: 15.30 – 18.30 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Милкана Бошнакова

Секретар – Ирина Витлянова


 

15.30-15.45 – д-р Румен Липчев (РИМ – Силистра) - „Фамилията Радович (Енибакалов) в икономическия и политическия живот на Силистра след Освобождението до 1913 г.”

15.45-16.00 – н.с. д-р Ангел Джонев (РИМ – Кюстендил) - ”Владимир Куртев и Деветнадесетомайският режим”

16.00-16.15 – ст. н.с. д-р Йорданка Манкова (РИМ – Враца) - „Димитраки хаджи Тошев в поетичната памет на българите”

16.15-16.30 – Станка Димитрова (Музей на Възраждането – Варна) - „Колко са варненци варненските възрожденци”

16.30-16.45 – н.с. Валя Димитрова (РИМ – Видин) - „Видинският индустриалец Георги Младенов”

16.45-17.00 – Красимира Томова (РИМ – Варна) - „Михаил Колони и неговият светоглед за европейска Варна”

17.00-17.15 – Кристина Спасова (РИМ – Варна) - „Обществената мисъл на Варна в началото на ХХ век за „Алеята на възраждането”

17.15-17.30 – Георги Радославов (РИМ – Перник) - „Генерал Ваклин Църковски – опълченец, безстрашен и доблестен командир-родолюбец”

17.30-17.45 – Красимир Петров (РИМ – Плевен) - „Борис Казанлиев (1892-1944)”

17.45-18.00 – Даниел Руменов (РИМ – Шумен) - „Неделчо Недев – един от първите морски и речни капитани”

18.00-18.15 – Ирина Витлянова (РИМ – Шумен) - „Васил Петров Добруджалиев и приносът му за етнографката наука”

18.15-18.30 – Дискусия


 

23 април 2010 г.

Зала РБ „З. Княжески” (ІІ етаж)

І заседание: 9.00 - 11.00 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Ангел Гоев

Секретар – Пенка Николова


 

9.00-9.15 – доц. Иван Танев (ТрУ – Стара Загора) - „За Тервел и областта Загора”

9.15-9.30 – ст.н.с. д-р Ангел Гоев (ЕМО „Етър”) - „Лазар Донков – създателят на „Етъра”

9.30-9.45 – Виолета Костова (РИМ – Хасково) - „Личността – проекция във времето (животът и името на проф. Недялка Симеонова)”

9.45-10.00 – Пенка Николова (РИМ – Пазарджик) - „Ованес Съваджъян и освобождението на Пазарджик през 1877-1878 г.”

10.00-10.15 – Катя Сулинаджиева (РИМ „Стою Шишков” – Смолян) - „Николай Вранчев - живот и дейност”

10.15-10.30 – Мина Христемова (ИМ – Асеновград) - „Две лица от пловдивския възрожденски живот – Найден Геров и Георгиос Цукалас”

10.30-10.45 – Галя Йорданова (ЕМО „Етър”) – „Живот и дейност на Цанко Дюстабанов”

10.45-11.00 – Цветелина Николова, студент (УНСС – София) - „Стоян Заимов – създател на първите възпоменателни музеи в България”


 

Кафе-пауза:11.00 – 11.30 ч.


 

ІІ заседание:11.30 - 13.30 ч.

Председател – н.с. Бета Хараланова

Секретар – Ангел Динев


 

11.30-11.45 – Красимира Дякова (РИМ – Кърджали) - „Ролята на личността Никола Иванов в историята на Източните Родопи”

11.45-12.00 – Василка Ташкова (РИМ – Кърджали) - „Тракийският войвода Стоян Терзиев”

12.00-12.15 – Ивета Миленова (ИМ – Севлиево) - „Хаджи Стоян Николов и просветното дело в Севлиево”

12.15-12.30 – Марина Калчева (Д „Държавен военно-исторически архив” – Велико Търново) - „Генерал-лейтенант Стефан Паприков”

12.30-12.45 – Недялка Тодорова (ИМ – Димитровград) - „Петър Йорданов (Тушо)”

12.45-13.00 – Николина Умурска (ИМ – Димитровград) - „Владо Вълчев – учителят, краеведът, общественикът”

13.00-13.15 – Ангел Динев (РИМ – Стара Загора) - „Проф. Богдан Филов – политик и държавник”

13.15-13.30 – Дискусия


 

23 април 2010 г.

Малка зала РБ „З.Княжески” (ІV етаж)

І заседание: 9.00 - 11.00 ч.

Председател – д-р Красимира Узунова

Секретар – Тоня Любенова


 

9.00-9.15 – доц. д-р Венета Янкова (Дебреценски университет) - „Общност и личности. (България в Унгария)”

9.15-9.30 – н.с. Бета Хараланова (РИМ – Шумен) - „Шуменци в обектива на първите фотографи в Шумен”

9.30-9.45 – Цветана Манова (РИМ – Перник), Зорница Стоянова (ТДА – Перник) - „Личността на Кракра в културната памет на перничани”

9.45-10.00 – Тоня Любенова (РИМ – Търговище) - „Сапунджи Иван от Ески Джумая или как се става капиталист в следосвобожденска България”

10.00-10.15 – Данка Георгиева (РД „Архиви” – Бургас) - „Личността на Петко Росен в живота на Бургас и България”

10.15-10.30 – Ст. Бейков (РИМ – Велико Търново) - „Панайот В. Типографов - печатар и поборник (1854-1936)”

10.30-10.45 – Иванка Кибритова (РИМ – Пазарджик) - „Приносът на Константин и Богдан Величкови в историята на българската журналистика”

10.45-11.00 – Румяна Кацарова (РИМ – Пазарджик) - „Димитър Тончев - един от “Строителите на съвременна България”


 

Кафе-пауза: 11.00 – 11.30 ч.


 

ІІ заседание: 11.30 - 13.30 ч.

Председател – Димитър Янков

Секретар – Мария Иванова

 

11.30-11.45 – Светла Аврамова (РИМ – Търговище) - „Биографични бележки” на Руси Коджаманов – емоционален щрих към историята на българската музикална култура”

11.45-12.00 – Анета Маринова (Д „Държавен военно-исторически архив” - Велико Търново) - „Вичо Дионисиев Диков – от юнкера до генерала”

12.00-12.15 – Светла Михайлова (РИМ – Кърджали) - „Петко Калчев – строител на съвременния Кърджали”

12.15-12.30 – Ива Георгиева, студент (СВУБИТ – София) - „Александър Фол и неговата роля в развитието на съвременната история”

12.30-12.45 – Мария Иванова (РИМ – Ямбол) - „Георги (Жорж) Папазов – художник модернист или един предприемчив ямболец, зареен извън родината си в търсене на своето щастие”

12.45-13.00 – Христина Женкова (РИМ – Ямбол) - „За „първата среща” на ямболски преводач с европейските литературни произведения”

13.00-13.15 – д-р Красимира Узунова (РИМ – Хасково) - „Стефан Димитров – първият български професор по керамика”

13.15-13.30 – Димитър Янков (РИМ – Стара Загора) - „Посещението на император Диоклец(т)иан в Берое в 297 г.”


 


 

23 април 2010 г.

Зала РИМ (VІ етаж административна сграда)

І заседание: 9.00 - 11.00 ч.

Председател – доц. д-р Венета Гайдарджиева

Секретар – Стела Димитрова


 

9.00-9.15 – гл.ас. д-р Ангел Николов (СУ „Св. Кл. Охридски”) - „Прелюдия към една трагедия: обреченият опит на проф. В. Н. Бенешевич да вземе участие в ІV Международен конгрес по византийски изследвания (София, 1934 г.)”

9.15-9.30 – гл. ас. д-р Марина Пиронкова (СУ „Св. Кл. Охридски”) - „Книжовникът и издателят Христо Г. Данов и новобългарската просвета”

9.30-9.45 – Мирослав Тошев (ИМ – Омуртаг) - „За ролята на личностите в историописната традиция на град Осман пазар (Омуртаг)”

9.45-10.00 – Иван Марков (Велико Търново) - „Търновският майстор и неговата хроника”

10.00.10-15 – Стела Димитрова (РИМ – Шумен) - „Борис Димитров Бояджиев като част от историята на гр. Шумен”

10.15-10.30 – Лидия Кирилова (РИМ – Кърджали) - „Константин Страшимиров – урок по история, туризъм и човечност”

10.30-10.45 – доц. д-р Венета Гайдарджиева, проф. д-р Иван Божков (ТрУ - Стара Загора) - „Проф. д-р Георги Павлов (1881-1945) - житейски и професионални послания”

10.45-11.00 – Анна Илиева (Пловдив) - „Георги Маджаров - общественик и политик по произход и призвание”


 

Кафе-пауза: 11.00 – 11.30 ч.


 

ІІ заседание: 11.30 - 13.30 ч.

Председател – н.с. д-р Надя Филипова

Секретар – Станислава Ботева


 

11.30-11.45 – н.с. д-р Надя Филипова (ИИ при БАН – София) - „Стефан Стефанов и българските стремежи за пробив в Близкия изток в края на 50-те – нач. на 60-те год. на ХХ в.”

11.45-12.00 – Станислава Миланова Ботева (РИМ – Велико Търново) - „Янка Кюркчиева и българското фотоизкуство през призмата на списание „Българско фото” 1967-1991”

12.00-12.15 – Катя Митова-Ганева (РИМ – Велико Търново) - „Велико Търново пази спомена за Христина Морфова”

12.15-12.30 – Боряна Боянкинска (РИМ – Велико Търново) - „Приносът но Иван Вителов в обществения, политическия и културния живот на Велико Търново”

12.30-12.45 – Стефан Иванов (ИМ – Котел) - „Съзидатели на музейно дело в Котленско”

12.45-13.00 – Галентин Караславов (ТДА – Стара Загора) - „Чирпанлията Стоян Гатев Моллов - обществена и политическа дейност (1878-1924)”

13.00-13.15 – д-р Стойка Кайракова (РИМ – Стара Загора) - „.... че сичко друго на света,

освен добродетелта, е суета”


 

23 април 2010 г.

Зала “Графика” Художествена галерия

І заседание: 9.00 – 11.00 ч.

Председател – ст.н.с. д-р Светла Димитрова

Секретар – Златка Петрова


 

9.00-9.15 – ст. ас. д-р Олег Александров (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”) - „За ролята на провинциалните управители в провеждане на римската религиозна политика в долномизийската армия”

9.15-9.30 – Таня Марева (РИМ “Стою Шишков”- Смолян) - „Стою Шишков и Родопите”

9.30-9.45 – Златка Петрова (РИМ „Стою Шишков” – Смолян) - „Полковник Владимир Серафимов – освободителят на Родопите”

9.45-10.00 – Йорданка Цветкова (РИМ „Стою Шишков”- Смолян) - „Христо Караманджуков – издателят на сп. „Родопа”

10.00-10.15 – Вася Гергинова (РИМ – Пазарджик) - „Стоян Кендеров – принос в културния живот на Пазарджик”

10.15-10.30 – Диана Вачева (Д „Държавен военно-исторически архив” - Велико Търново) - „Дейността на полковник Никола Жеков като помощник на началника на Щаба на армията 1913-1915 г.

10.30-10.45 – Мариана Русева (Д „Държавен военно-исторически архив” - Велико Търново) - „Бащата на българската артилерия – генерал-лейтенант Петър Тантилов”


 

Кафе-пауза: 11.00 - 11.30 ч.


 

ІІ заседание: 11.30 - 13.30 ч.

Председател – ст. ас. д-р Олег Александров

Секретар – Ваня Донева-Ценкова


 

11.30-11.45 – Милена Кьосева, докторант (СВУБИТ – София) - „Леонардо да Винчи като тип ренесансова личност и идеологията му в изобразителното изкуство”

11.45-12.00 – Свобода Запрянова (РИМ – Пловдив) - „Костаки Пеев – живот между две епохи”

12.00-12.15 – Павлина Владева (РИМ Велико Търново) - „Михаил Дмитриевич Скобелев – генералът и човекът”

12.15-12.30 – Надка Василева (РИМ – Велико Търново) - „Към въпроса за ролята на някой личности от Велико Търново в българската история”

12.30-12.45 – Тодорка Недева (РИМ – Велико Търново) - „Кметът Тодор Фъртунов и приносът му за развитието на Велико Търново през 1935-1944 г.”

12.45-13.00 – Росица Георгиева (РИМ – Сливен) - „От любородности подбуден ...” (за сливенския преселник Анастас Дукиади)

13.00-13.15 – Ваня Донева-Ценкова (РИМ – Стара Загора) - „Димитър Наумов – модерният политик”

13.15-13.30 – Дискусия

Закриване на конференцията:

13.45 ч. - зала РБ „З. Княжески”

 

 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

обратно