АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

На 23-24 ноември 2011 г. в Самарския областен историко-краеведчески музей „П.В.Алабин” се състоя Четвъртата междурегионална научно-практическа конференция на тема: „Самарският край в историята на Русия”, която беше посветена на 160 г.от съществуването на Самарската губерния и 125 годишнината от основаването на Самарския областен историко-краеведчески музей „П.В.Алабин”.

От името на министерството на културата на Руската федерация,  при откриване на конференцията приветствено слово произнесе Н.М.Петрова, главен специалист от отдел „Музеи”, а от името на министерството на културата при Самарска област приветствето слово произнесе Л.И.Татаринова, главен специалист от министерството.

На пленарното заседание доклади изнесоха професорите от Самарския държавен университет П.С.Кабитов и Ю.Н.Смирнов. Завеждащ отдела за историята  Самарския областен историко-краеведческий музей „П.В.Алабин” И.Н.Лазарева представи проекта „Портрет на Самарската губерния. Интерактивна карта, посветена на  160 –годишнината на Самарската губерния.” Директорът на Регионален исторически музей г.Стара Загора (България) доктор Светла Димитрова изнесе доклад за съвременнната експозиция на музея на града-побратим. Бяха изслушани също така докладите на музейните специалисти от Москва О.В.Чубарова (от Биологическия музей „К.А.Тимирязев и И.В.Новикова от Палеонтологическия музей „Ю.А.Орлов”.

В работата на конференцията взеха участие около 80 човека: учени, сътрудници от музеи, краеведи от Самара и от градовете и районите на Самарска област, от градовете Москва, Казан, Балашов, Пугачов. На конференцията се разгледаха актуални проблеми на историческото и естественонаучното краезнание, най-новите изследвания в областта на археологията и етнографията, а също и въпроси, свързани с формирането и изучаването на музейните сбирки, както и най-новите технологии в музейното дело.

Докладите ще бъдат издадени в сборник материали от конференцията.

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42

 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно