АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

 

РИМ-Стара Загора с вр.и.д. директор


На 17 март 2009 г. с допълнително споразумение към трудов договор д-р Евгения Иванова, ст.н.с. ІІ ст. в Регионалния исторически музей-Стара Загора бе преназначена за “директор” на РИМ за времето докато длъжността бъде заета въз основа на конкурс.


 

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно