АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


обратно

 

 

На 2 март 2011 г. от 10:00 часа Регионален исторически музей – Стара Загора ще бъде домакин на среща за представяне на дарителската програма за устойчиво развитие на пивоварна "Загорка": "Създаваме по-добро бъдеще".

"Загорка" АД ще дари 100 000 лева за подпомагане на проекти, насочени към развитие на гражданското общество чрез подкрепа на обществени проекти на неправителствени организации от област Стара Загора. 

Дарителската програма ще бъде осъществена чрез публичен конкурс, в рамките на който ще бъдат събирани предложения за проекти в обществена полза от организации с нестопанска цел в следните три основни области: здравеопазване, околна среда и образование.

На срещата ще бъде представена подробна информация за конкретните параметри на програмата, изискванията към участниците и допустимите проблеми за реализиране на проекти.

Проявата ще се състои в сградата на музея:

Стара Загора, бул. "Руски"42, зала № 33

 

Регионален исторически музей - Стара Загора
6000 Стара Загора
бул."Руски" № 42
 

e-mail: rim@museum.starazagora.net

 

обратно