ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ


начало

 

ОТДЕЛ "ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ХV - ХІХ ВЕК"

Зав. отдел - Ваня Донева-Ценкова

 

Отделът събира, изучава и популяризира свидетелства за историческата съдба на Старозагорски регион през периода ХV - ХІХ в.
Във фонда се съхраняват материали, свързани със стопанското и политическо положение на българите под турско робство, както и образци от турската материална култура. Запазени са снимки, документи и предмети, свързани с боевете при Стара Загора /31 юли 1877 г./. Интересни са колекциите от пушки, револвери, гюлета, саби и др.
Ценни експонати са:
- Преписът на Паисиевата "История славянобългарска" /1837 г./
- Екземпляр от календарчето на Цвятко Панагюреца /1818 г./
- Кириакодромионът на Софроний Врачански - първата печатна книга на новобългарски език
- Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г.
Музейни обекти:
Хилендарски метох
Мемориален комплекс "Бранителите на Стара Загора"

Градоустройствен план на Стара Загора, изработен от чешкия строителен техник Либор Байер

Личен печат на Либор Байер

 

Барутник

Кожена кесийка

 

Кама на опълченец с надпис "Смърт или свобода"

Походно огледало

 

                                                                                           

 

 


ОТДЕЛ "НОВА ИСТОРИЯ"

Зав. отдел - Ангел Динев

Съхранява паметта за миналото на Стара Загора и региона от Освобождението на България от турско робство през 1878 г. до края на Втората световна война (1945 г.).
Във фондовете на отдела има 14 000 музейни експоната (оригинални и копия), свързани с икономическия, политическия и духовен живот на Старозагорския край.
Най-богати са колекциите със следната тематика:


- Просвета и издателска дейност в града
- Музикална култура
- Участие във войните за национално освобождение и обединение
- Археологическо дружество "Августа Траяна" и музей
- Работническо движение и история на Българска комунистическа партия в града и региона

- Синдикално и антифашистко движение

- Икономика

Печат на Българско археологическо дружество "Августа Траяна"

 

Митрополитска корона на митрополит Методий Кусев

 

Детайл от украсата - Иисус Христос Детайл от украсата - Св. Йоан Богослов Детайл от украсата - Св. Матей

 

Детайл от украсата - Св. Марко Детайл от украсата - Св. Лука

 

Митрополитски жезъл на Методий Кусев

 


ОТДЕЛ "НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ"

Зав. отдел - доц.  д-р Светла Димитрова

 

Проучва историческото развитие на региона в периода след Втората световна война до наши дни. Притежава в основен фонд - 26 327 експоната, в спомагателен фонд - 29 530 експоната, и в научен архив - 1 614 експоната.
Събира снимки, негативи, видеозаписи, документални материали, афиши, плакати, предмети на бита, награди, медали, плакети, значки и др.
Притежава колекции в областта на : политика, обществен живот, икономика, култура, наука, образование, здравеопазване, международен живот, участие във Втората световна война, бит и др.
Има база данни:
- Календар на събитията в Стара Загора
- Летопис на града и региона
- Видни личности
Предлага сътрудничество за разработки по различни теми, за изложби и публикации.
Търси контакти със сродни музеи и институти за обмяна на опит и информация.

начало