Уикенд в музея

Разглеждат се обекти, свързани с личността и живота на Апостола в Стара Загора.
Първите частни и обществени сгради след Освобождението.
Архитектурни паметници в централната част на града, построени и функционирали през периода на Третата българска държава.
Запознаване с войнишките паметници и емблематичните сгради свързани с войните за национално Освобождение и Обединение (1912 - 1918 г.)
Поетична Стара Загора – емблематични сгради.

постоянна експонация