Уикенд в музея

Запознаване с монетите от античния период и посещение на обекти, свързани с откриването на интересни нумизматични находки.

постоянна експонация