Документи

 

Отчети за изпълнение на бюджет на РИМ - Стара Загора за:

 

Януари 2016 г.

Януари 2017 г.

Януари 2018г. Януари 2019 г.

Февруари 2016 г.

Февруари 2017 г.

Февруари 2018 г. Февруари 2019 г.

Март 2016 г.

Март 2017 г.

Март 2018 г. Март 2019 г.

Април 2016 г.

Април 2017 г.

Април 2018 г. Април 2019 г.

Май 2016 г.

Май 2017 г. Май 2018 г. Май 2019 г.

Юни 2016 г.

Юни 2017 г. Юни 2018 г. Юни 2019 г. 

Юли 2016 г.

Юли 2017 г. Юли 2018 г. Юли 2019 г.

Август 2016 г.

Август 2017 г. Август 2018 г. Август 2019 г.

Септември 2016 г.

Септември 2017 г. Септември 2018 г. Септември 2019 г.

Октомври 2016 г.

Октомври 2017 г. Октомври 2018 г. Октомври 2019 г.

Ноември 2016 г.

Ноември 2017 г. Ноември 2018 г.  

Декември 2016 г.

Декември 2017 г. Декември 2018 г.  

 

 

 

 

Международни конвенции

 

 

 

 

постоянна експонация

Регионален исторически музей – Стара Загора...
Изложба „Старозагорски следи в българското...

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!