Документи

 

Отчети за изпълнение на бюджет на РИМ - Стара Загора за:

 

Януари 2016 г.

Януари 2017 г.

Януари 2018г. Януари 2019 г.

Февруари 2016 г.

Февруари 2017 г.

Февруари 2018 г. Февруари 2019 г.

Март 2016 г.

Март 2017 г.

Март 2018 г. Март 2019 г.

Април 2016 г.

Април 2017 г.

Април 2018 г. Април 2019 г.

Май 2016 г.

Май 2017 г. Май 2018 г. Май 2019 г.

Юни 2016 г.

Юни 2017 г. Юни 2018 г. Юни 2019 г. 

Юли 2016 г.

Юли 2017 г. Юли 2018 г. Юли 2019 г.

Август 2016 г.

Август 2017 г. Август 2018 г. Август 2019 г.

Септември 2016 г.

Септември 2017 г. Септември 2018 г. Септември 2019 г.

Октомври 2016 г.

Октомври 2017 г. Октомври 2018 г. Октомври 2019 г.

Ноември 2016 г.

Ноември 2017 г. Ноември 2018 г. Ноември 2019 г.

Декември 2016 г.

Декември 2017 г. Декември 2018 г. Декември 2019 г.

 

Януари 2020 г.
Февруари 2020 г.
Март 2020 г.
Април 2020 г.
Май 2020 г.
Юни 2020 г.
Юли 2020 г.
Август 2020 г.
 
 
 
 

 

 

Международни конвенции

 

 

 

 

постоянна експонация

От 21. 10. 2021 г. посещенията в РИМ-Стара Загора...
По повод Световния ден на туризма на 27 септември...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!