Фондове

Отдел "Фондове" в РИМ е създаден през 2006 г. Първият завеждащ отдел е Георги Питов, който работи в музея до месец юни 2008 г. Фондовете на археологическите отдели са обособени по периоди, а тези на историческите и етнографията – по видове материали. Музеят разполага с няколко сгради, в които са създадени добре оборудвани депа за съхранение на движимите културни ценности.

Завеждащ отдел:

Веселина Танева

уредник "Фондове"

Тел: +359 884 477 129

e-mail: vesy_1986@abv.bg

 

Дамян Петков

фондохранител на

отдел "Средновековна археология"

Тел: +359 42 919 232

Елена Янкова

фондохранител на

отдел "Праистория"

Тел: +359 884 477 120

 

Миглена Йовчева

фондохранител на отдел

"Етнография", "История на българските земи XV-XIX в,",

"Нова история" и "Най-нова история"

Тел: +359 887 075773

 

Атанас Жеков

фотограф

Тел: +359 884 477 074

 

фондове

постоянна експонация

Началото на музейното дело в Стара Загора е...
Изложбата представя над 600 експоната от...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!