Елeктронни Ресурси

Единен уеб портал с неограничен достъп ще представя цифровизирани ръкописи от 13-19 в., части от ...
В този сайт може да намерите материали с краеведски характер от библиотеки, музеи и ...
Научен ръководител: проф. д-р Георги Бакалов Редакционна колегия: доц. д-р Светла Димитрова, доц. д-р Евгения И. Иванова, гл.ас. Петър Калчев, д-р Стойка Кайракова, Ваня Донева Стара Загора, 2011
Своден библиографски указател Съставители, предговор: Мима Атанасова, Слава Драганова Стара Загора, 2010
Своден каталог Съставители, предговор: Доля-Нана Чикакчиева, Слава Драганова Бележки: Доля-Нана Чикакчиева Стара Загора, 2005

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!