Научна група

Научната група в РИМ се създава през 1963 г. и е една от първите в извънстоличен музей. През годините нейни членове са: ст.н.с. Димитър Николов, ст.н.с. д-р Христо Буюклиев, ст.н.с. Величка Койчева, н.с. Нейчо Кънев, н.с. Красимир Калчев, доц. д-р Светла Димитрова, д-р Стойка Кайракова, д-р Ангел Динев.

Те имат значими публикации в направленията, в които работят. Включват се активно като автори в създадените през 1975 г. "Известия на музеите от Югоизточна България". В него се печатат научни изследвания върху историята и природата от най-дълбока древност до наши дни музеите от Бургаски, Сливенски, Ямболски, Старозагорски и Хасковски окръг. Поместват се и материали за историята на музейното дело, отзиви за музейни мероприятия, откриване на нови експозиции и изложби, провеждане на научни сесии и др. В редколегията участват Д. Николов, В. Койчева, Хр. Буюклиев, Св. Димитрова, Е. И. Иванова, М. Камишева.

Членове на научната група са ръководители на мащабни археологически проучвания в Стара Загора и региона, които започват в края на 50-те години. Благодарение на тях се правят важни изводи за поселищния живот в целия Старозагорски окръг от дълбока древност до Възраждането. Научноизследователската работа на групата има като резултат публикации на събраните във фондовете материали, на производствените процеси и бита на населението, на развитието на политическите, културните и обществените преобразования.

Членовете на научната група участват активно като организатори или съорганизатори на научни форуми с богато разнообразие, изготвят тематични планове и концепции за постоянни и временни експозиции, пишат рецензии, консултират дипломанти и докторанти, редактират книги и списания.

От 1998 г. научната група се трансформира в отдел "Научна група".

Днес в състава й са: доц. д-р Евгения И. Иванова и д-р Мариана Минкова.

Отчети за 2023 г. - тук

 

фондове

постоянна експонация

Заниманията ще се провеждат от 10 юли до 2 август...
Изложбата ни пренася във вълшебния свят на...

Къща музей Градски бит - XIX век е адаптирана за хора с увреждания

 

 

ИГРА: Наредете пъзела!

Играйте... Наредете пъзела!